Dasselta tabletki powlekane 5 mg, 90 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Dasselta tabletki powlekane 5 mg, 90 szt.

41,92

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Produkt leczniczy Dasselta jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej w celu łagodzenia objawów związanych z:

 • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
 • pokrzywką.

Dasselta zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

 

MOŻLIWE DZIAŁAIA NIEPOŻĄDANE:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

 

Dorośli 

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • rozstrój żołądka
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki 
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

 

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • zmiany w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

 

Dzieci

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne

Przeciwskazaniem do stoswania leku jeat uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dasselta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.
- jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym 

 

Dzieci i młodzież

NIE należy podawać tego leku dzieciom w wieku PONIŻEJ 12 lat.

 

Dasselta a inne leki

Nie są znane interakcje leku Dasselta z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Stosowanie leku

 

Dasselta z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Dasselta można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Dasselta z alkoholem.

 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dasselta w okresie ciąży lub karmienia piersią. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują oni na ten lek.

 

Dasselta zawiera laktozę i sód

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Lek nalezy stoswać zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dasselta:

Lek Dasselta należy przyjmować tylko tak, jak jest on przepisany. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dasselta, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Pominięcie zastosowania leku Dasselta:

W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

substancja czynna: desloratydyn


substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna (E460), Hypromeloza (E464), Kwas solny (E507) (do ustalenia pH), Sodu wodorotlenek (E524) (do ustalenia pH), Skrobia kukurydziana, Laktoza jednowodna, Talk (E553b)

Otoczka tabletki: Hypromeloza (E464), Makrogol, Laktoza jednowodna, Tytanu dwutlenek (E171), Indygotyna (E132)

 

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

 

Kupujący Dasselta, 5 mg, tabl.powl., 90 szt,bl
Kupowali również