Daylette 3mg+0,02mg, tabl.powl,(i.rów),Delf,Portug, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Daylette 3mg+0,02mg, tabl.powl,(i.rów),Delf,Portug, 28 szt

19,73

Kupujący Daylette, 3 mg + 0,02 mg,tabl.powl,(i.row),Delf,Portug,28szt
Kupowali również