Debridat tabletki powlekane 100 mg, 30szt., import równoległy (MDZ, Rumunia)


Zdjęcie podglądowe recepty

Debridat tabletki powlekane 100 mg, 30szt., import równoległy (MDZ, Rumunia)

13,98

Leczenie objawowe:

- zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego;

- bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Lek działa przeciwskurczowo i łagodzi zaburzenia pracy jelit.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

• stany przedomdleniowe i (lub) omdlenia

• wysypka

 

Częstość nieznana:

• nadwrażliwość

• kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, świąd oraz pokrzywka

• ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry

Przeciwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Debridat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 

Lek Debridat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Stosowanie leku Debridat jednocześnie z zotepiną (lek stosowany m.in. w schizofrenii) może powodować nasilenie działania antycholinergicznego.

 

Stosowanie u dzieci

Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Stosowanie leku Debridat w okresie ciąży lekarz może rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz dziecka.
Karmienie piersią: Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Debridat u kobiet karmiących piersią.

  

Lek Debridat zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Lek Debridat zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

STOSOWANIE LEKU:

Lek przyjmuje się doustnie.

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę po 100 mg 3 razy na dobę.
W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek po 100 mg 3 razy na dobę.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debridat

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Debridat należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie objawowe.

 

Pominięcie przyjęcia leku Debridat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

substancja czynna: trimebutyny maleinian

substancje pomocnicze:

  • Rdzeń: Laktoza jednowodna Żelowana skrobia kukurydziana Hypromeloza 6 mPa.s Skrobi glikolan sodowy Kwas winowy Krzemu dwutlenek Magnezu stearynian
  • Otoczka: Hypromeloza 15 mPa.s Laktoza jednowodna Makrogol 4000 Tytanu dwutlenek

 

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Debridat, 100 mg, tabl.powl.,(i.row),MDZ,Rum, 30 szt
Kupowali również