Delortan tabletki powlekane5 mg, 10 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Delortan tabletki powlekane5 mg, 10 szt.

11,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D
Dla alergików » Dla alergików - preparaty doustne
Alergia

Delortan jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w celu łagodzenia objawów związanych z:

  • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
  • pokrzywką

Delortan zawiera desloratydynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Delortan jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza. W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy. W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane: Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): - zmęczenie, - suchość w jamie ustnej, - ból głowy.

Dorośli
Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): - ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, - kołatanie serca, nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca, - bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, - zawroty głowy, senność, bezsenność, - bóle mięśni, - omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, - zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Częstość nieznana: - nietypowe osłabienie, - zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych, - zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (utrafioletowe), np. na promieniowanie UV w solarium, - zmiana w sposobie bicia serca. 

 

Dzieci

Częstość nieznana: - wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca

Przeciwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Delortan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

 

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

Lek Delortan a inne leki

Nie są znane interakcje leku Delortan z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Delortan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Delortan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Delortan z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Delortan w czasie ciąży lub karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby ten lek stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymywanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

 

Delortan zawiera izomalt

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej) - Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połykać w całości.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Delortan

Delortan należy przyjmować tylko tak, jak jest przepisany. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić poważne zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Delortan, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

 

Pominięcie zastosowania leku Delortan

W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

substancja czynna: desloratadyna

substancje pomocnicze: 

Rdzeń tabletki: Izomalt (E 953) Skrobia żelowana, kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu tlenek ciężki Hydroksypropyloceluloza Krospowidon (typ A) Magnezu stearynian
Otoczka tabletki: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 3350 Talk Indygotyna, lak (E 132)

 

PRZECHOWYWANIE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Delortan, 5 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również