Depakine Chrono 500 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 333 mg + 145 mg, 30 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Depakine Chrono 500 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 333 mg + 145 mg, 30 sztuk

Depakine Chrono 500 to lek w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu padaczki oraz epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Swoje właściwości zawdzięcza połączeniu w składzie dwóch substancji aktywnych, walproinianu sodu i kwasu walproinowego, które wywierają działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Depakine Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu.

22,73

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Wskazaniem do stosowania leku Depakine Chrono 500 jest leczenie różnych postaci padaczki u ludzi oraz manii. Depakine Chrono 500 znajduje zastosowanie w leczeniu: Padaczki w napadach uogólnionych: • napady miokloniczne, • napady toniczno-kloniczne, • napady atoniczne, • napady nieświadomości; i w napadach częściowych: • napady proste lub złożone, • napady wtórnie uogólnione, • zespół Lennoxa – Gastauta. Manii, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Depakine Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu. W leczeniu manii lek przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów dorosłych.
Działanie leku Depakine Chrono 500 opiera się na odpowiedniej kompozycji dwóch substancji czynnych, wśród których znajdują się walproinian sodu i kwas walproinowy. Składniki te należą do grupy środków przeciwpadaczkowych i wywierają działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Doświadczalne i kliniczne badania z walproinianem wskazują na dwa typy działania przeciwdrgawkowego leku. Pierwszy jest bezpośrednim efektem farmakologicznym, związanym ze stężeniem walproinianu w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Drugi polega na niebezpośrednim działaniu, prawdopodobnie związanym z metabolitami walproinianu, które utrzymują się w ośrodkowym układzie nerwowym lub ze zmianami stężenia neuroprzekaźników albo bezpośrednim działaniem na błonę neuronu. Najbardziej uznana hipoteza dotyczy kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), którego stężenie zwiększa się po podaniu walproinianu. Walproinian skraca czas trwania pośredniej fazy snu i jednocześnie wydłuża fazę wolną snu. Jak każdy lek, Depakine Chrono 500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko są one poważne; zwykle przemijające. Pacjenci jednak mogą wymagać odpowiedniego leczenia w przypadku wystąpienia niektórych działań niepożądanych. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, bóle brzucha, biegunka, zwłaszcza na początku leczenia; bardzo rzadko zapalenie trzustki, czasami zakończone zgonem; • zaburzenia układu nerwowego: uspokojenie, zaburzenia pozapiramidowe; dezorientacja; w pojedynczych przypadkach stan osłupienia lub letargu czasami prowadzącego do przemijającej śpiączki; bardzo rzadko przemijające otępienie, izolowane przemijające objawy parkinsonizmu (sztywność mięśni, drżenia); • splątanie (dezorientacja); • rzadkie przypadki uszkodzenia wątroby; • izolowane i umiarkowane zwiększenie stężenia amoniaku we krwi bez zmian w wynikach testów wątrobowych; • hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi), zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH ang. Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH); • zaburzenia krwi i układu chłonnego: często może wystąpić trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi we krwi obwodowej), rzadko niedokrwistość, leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek we krwi obwodowej) lub pancytopenia (zmniejszona liczba czerwonych, białych i płytkowych składników morfologicznych we krwi obwodowej), niewydolność szpiku kostnego, w tym aplazja dotycząca krwinek czerwonych, agranulocytoza; • zapalenie naczyń; • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: mogą wystąpić reakcje skórne, takie jak wysypka oraz często występuje przemijające i (lub) zależne od dawki wypadanie włosów; • zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet, niepłodność u mężczyzn; • osłabienie słuchu, zarówno przemijające jak i nieprzemijające; • obrzęki kończyn o umiarkowanym nasileniu; • obrzęk naczynioruchowy, zespół ciężkiej nadwrażliwości obejmujący w szczególności wysypkę polekową z eozynofilią oraz objawami ogólnymi (DRESS ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms), reakcje alergiczne; • zwiększenie masy ciała; • zaburzenia czynności nerek oraz bardzo rzadko mimowolne oddawanie moczu. • istnieją doniesienia o zaburzeniach kostnych łącznie z osteopenią, osteoporozą („rozrzedzenie” kości) oraz złamaniami. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku stosowania długoterminowej terapii lekami przeciwpadaczkowymi, osteoporozy lub przyjmowania steroidów. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, ponieważ może być konieczna pilna pomoc medyczna: • zmiany w zachowaniu związane, lub nie, z większą częstotliwością napadów padaczkowych lub ich cięższym przebiegiem, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu lub podczas nagłego zwiększenia dawki leku Depakine Chrono; • osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty i bóle brzucha, żółtaczka (zażółcenie powłok skórnych i białkówek oczu) lub nawrót napadów padaczkowych – objawy te mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby; • zaburzenia krzepnięcia krwi, samoistne siniaki i krwawienia; • zmiany w obrębie skóry i błon śluzowych – bardzo rzadko mogą pojawić się ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Depakine Chrono 500 jest nadwrażliwość na walproinian sodu lub którykolwiek składnik leku. Ponadto nie należy stosować leku Depakine Chrono 500 w przypadku: • ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby; • pacjentów z przebytym ciężkim zapaleniem wątroby, zwłaszcza polekowym lub pacjentów z wywiadem rodzinnym świadczącym o ciężkim zapaleniu wątroby; • porfirii; • jednoczesnego stosowania z meflochiną. Depakine Chrono nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat w leczeniu manii. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty. Niektóre leki mogą wpływać na działanie walproinianu sodu, jak również walproinian może wywierać wpływ na działanie innych leków. Depakine Chrono 500 nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia. Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego; nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią. Jednakże, należy skonsultować się z lekarzem, czy można karmić piersią podczas leczenia. Lek Depakine Chrono 500 należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek Depakine Chrono należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie postaci farmaceutycznej o przedłużonym uwalnianiu pozwala na stosowanie leku Depakine Chrono w jednej dawce dobowej lub w 2 dawkach na dobę. Jeśli istnieją wskazania, lek Depakine Chrono tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany u dzieci o masie ciała powyżej 17 kg, pod warunkiem możliwości połknięcia tabletki. Dawka dobowa leku Depakine Chrono powinna być ustalana w zależności od wieku i masy ciała, poza tym lekarz zawsze powinien brać pod uwagę indywidualną wrażliwość pacjenta na walproinian. W przypadku zmiany leku w postaci konwencjonalnych tabletek na lek w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu, zaleca się (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) utrzymanie takiej samej dawki dobowej. W razie rozpoczynania leczenia produktem Depakine Chrono jako jedynym lekiem przeciwpadaczkowym, dawkę należy zwiększać co 2-3 dni, tak aby po tygodniu osiągnąć średnią zalecaną dawkę. W razie wprowadzania produktu Depakine Chrono u pacjentów już leczonych innymi lekami przeciwpadaczkowymi, należy stopniowo zwiększać dawkę Depakine Chrono, aż do osiągnięcia średniej zalecanej dawki w ciągu 2 tygodni. Następnie należy zmniejszyć dawkę pozostałych leków w stopniu zapewniającym optymalną kontrolę napadów drgawkowych lub ewentualnie zaprzestać ich stosowania. W razie konieczności dołączenia do terapii innych leków przeciwdrgawkowych, należy wprowadzać je stopniowo. Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/kg masy ciała i powinna być zwiększana stopniowo co 2-3 dni po 5 mg/kg masy ciała do osiągnięcia dawki optymalnej. Zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała podawana w jednej lub w dwóch dawkach podzielonych. W razie konieczności dawka dobowa może być nawet większa niż 50 mg/kg masy ciała pod warunkiem prowadzenia ścisłej kontroli klinicznej stanu pacjenta. Dzieci powyżej 17 kg masy ciała: Przeciętna dawka to 30 mg/kg masy ciała na dobę. Dorośli: Przeciętna dawka to 20 do 30 mg/kg masy ciała na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych. W leczeniu manii dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący. • Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg. • Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg. • Lek należy stosować tak długo, jak zaleca lekarz. U niektórych pacjentów, podczas leczenia może wystąpić senność, zwłaszcza w przypadku stosowania kilku leków przeciwdrgawkowych lub w przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn pacjent powinien upewnić się, jak reaguje na leczenie.
1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu Depakine Chrono 500 zawiera jako substancje czynne: • sodu walproinian 333 mg, • kwas walproinowy 145 mg, co odpowiada łącznie 500 mg walproinianu sodu. Substancje pomocnicze: kopolimer estrów kwasu akrylowego i metakrylowego z czwartorzędowym chlorkiem amonu, etyloceluloza (20 mPa. S), krzemionka koloidalna uwodniona. Skład otoczki: hypromeloza (6mPas), makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), poliakrylan 30%.

Kupujący Depakine Chrono 500,333mg+145mg, tabl.powl.przed.uw,30szt,bl
Kupowali również