Dexak 50 50mg/2ml,r.d/wst,inf,(i.rów),Delf,Grecja,5amp


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Dexak 50 50mg/2ml,r.d/wst,inf,(i.rów),Delf,Grecja,5amp

23,71

Kupujący Dexak 50, 50mg/2ml,r.d/wst,inf,(i.rów),Delf,Grecja,5amp
Kupowali również