DibuCell Active Opatr.,przyspiesz.gojenie,ran,10x10cm, 1 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

DibuCell Active Opatr.,przyspiesz.gojenie,ran,10x10cm, 1 szt

25,32

Kupujący DibuCell Active,opatr,przysp.goj.ran,10x10cm,1szt(z op.6szt)
Kupowali również