Diclac 150 Duo 150 mg,tabl.o zm.uw,(i.rów),InPh,Litwa,20szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Diclac 150 Duo 150 mg,tabl.o zm.uw,(i.rów),InPh,Litwa,20szt

13,90

Kupujący Diclac 150 Duo, 150 mg,tabl.o zm.uw,(i.row),InPh,Litwa,20szt
Kupowali również