Diclac 150 Duo 150mg,tabl.o zm.uw,(i.rów)Delf,Litwa, 20szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Diclac 150 Duo 150mg,tabl.o zm.uw,(i.rów)Delf,Litwa, 20szt.

12,32

Kupujący Diclac 150 Duo, 150 mg,tabl.o zm.uw,(i.rów)Delf,Litwa,20szt.
Kupowali również