Diclac 50 50 mg, czopki,(i.rów),InPh,Niemcy, 10 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Diclac 50 50 mg, czopki,(i.rów),InPh,Niemcy, 10 szt

11,57

Kupujący Diclac 50, 50 mg, czopki,(i.row),InPh,Niemcy, 10 szt
Kupowali również