Dionelle 0,03mg+2 mg,tabl.powl.,(i.rów),PhP,Niemcy, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Dionelle 0,03mg+2 mg,tabl.powl.,(i.rów),PhP,Niemcy, 21 szt

20,88

Kupujący Dionelle,0,03 mg+2 mg, tabl.powl,(i.row),MDZ/PhP,Niem.,21szt
Kupowali również