Diphergan Drażetki, 25 mg, 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Diphergan Drażetki, 25 mg, 20 szt.

32,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Lek ten stosuje się:

- w leczeniu objawowym stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry, włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka;
- jako lek wspomagający do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie;
- jako środek przeciwwymiotny, np. w kinetozie (chorobie lokomocyjnej).

Diphergan jest silnym lekiem przeciwhistaminowym o długim czasie działania, wykazującym dodatkowo działanie uspokajające i przeciwwymiotne

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Zaburzenia układu nerwowego: senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji, splątanie, reakcje pozapiramidowe. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja. Zaburzenia serca: kołatania serca, obniżenie ciśnienia krwi (hipotonia), arytmia. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki. Zaburzenia układu immunologicznego: anafilaksja, opisywano reakcje skórne nadwrażliwości na światło, w czasie leczenia należy unikać silnego światła słonecznego. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: nieprawidłowy skład krwi, włączając niedokrwistość hemolityczną. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka. Niemowlęta wykazują podatność na działanie przeciwcholinergiczne prometazyny, podczas gdy starsze dzieci mogą wykazywać paradoksalną nadpobudliwość. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na działanie przeciwcholinergiczne i splątanie wywoływane przez prometazynę. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i nie stanowią przyczyny przerwania leczenia. Niektóre z nich ustępują samoistnie z upływem czasu. Badania diagnostyczne Diphergan może wpływać na wyniki testów ciążowych i skórnych.

Kiedy nie stosować leku Diphergan

- jeśli pacjent ma uczulenie na prometazynę lub inne pochodne fenotiazyny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
- jeśli pacjent ma depresję ośrodkowego układu nerwowego niezależnie od jej podłoża;
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami enzymu monoaminooksydazy (IMAO) oraz po przebytym leczeniu IMAO w okresie 14 dni po odstawieniu tych leków;
- u dzieci w wieku do 2 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Diphergan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza o następujących przypadkach, które wpływają na bezpieczeństwo pacjenta leczonego lekiem Diphergan: - ciąża; - karmienie piersią;  - astma, zapalenie oskrzeli lub rozstrzenia oskrzeli,- ciężka choroba wieńcowa; - padaczka; - niewydolność nerek lub wątroby; - jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej); - przerost gruczołu krokowego; - trudności w oddawaniu moczu lub niedrożności żołądka; - występowanie objawów, które wskazują zespół Reye’a u dzieci i młodzieży (biegunka, przyśpieszony oddech, wymioty, gorączka, drgawki). Lek może powodować reakcje alergiczne. W czasie leczenia lekiem Diphergan należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

 

Inne leki i Diphergan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie należy stosować leku Diphergan razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 14 dni po odstawieniu IMAO. Diphergan nasila działanie leków: przeciwcholinergicznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających lub nasennych. Diphergan z alkoholem Nie należy pić alkoholu w czasie leczenia lekiem Diphergan.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.
Ciąża W okresie ciąży lek Diphergan może być stosowany tylko za zgodą lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Diphergan w okresie 2 tygodni poprzedzających planowany termin porodu.
Karmienie piersią W okresie karmienia piersią Diphergan można stosować tylko za zgodą lekarza.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn , ponieważ lek może powodować senność, zawroty głowy i zaburzenia orientacji. Objawy te występują najczęściej w okresie pierwszych kilku dni leczenia.

 

Lek Diphergan zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Lek Diphergan zawiera czerwień koszenilową (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

 

Lek Diphergan zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę drażowaną, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy ono od wskazań, wieku pacjenta i jego wrażliwości na działanie leku.

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci do 2 lat.
Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat: stosować lek Diphergan w postaci syropu.
Stosowanie u dzieci w wieku od 5 lat: stosować w postaci tabletki drażowanej.

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diphergan

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub zgłosić do izby przyjęć w najbliższym szpitalu.

 

Pominięcie przyjęcia leku Diphergan

Jeśli dawka została pominięta: - w leczeniu alergii, to należy ją przyjąć najszybciej jak to jest możliwe i kontynuować wcześniejsze dawkowanie; - w stanach niepokoju i bezsenności, to dawkę tą należy opuścić, a kolejną zażyć następnego dnia wieczorem; Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

substancja czynna: 1 tabletka drażowana zawiera 25 mg prometazyny chlorowodorku (Promethazini hydrochloridum).

substancje pomocnicze:

  • Rdzeń: Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Sacharoza Żelatyna Talk Sacharyna sodowa Magnezu stearynian
  • Skład otoczki: Sacharoza Guma arabska Talk Czerwień koszenilowa (E 124) Capol 1295 (mieszanina wosku Carnauba i pszczelego)

 

PRZECHOWYWANIE:

 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Diphergan, 25 mg, tabl.draz., 20 szt
Kupowali również