Diprolene 0,64 mg/g, maść,(i.rów),InPh,Francja, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Diprolene 0,64 mg/g, maść,(i.rów),InPh,Francja, 15 g

15,06

Kupujący Diprolene, 0,64 mg/g, masc,(i.row),InPh,Francja, 15 g
Kupowali również