Distreptaza Czopki doodbytnicze, 15 000 j.m. + 1 250 j.m, 6 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Distreptaza Czopki doodbytnicze, 15 000 j.m. + 1 250 j.m, 6 sztuk

Distreptaza to lek w postaci czopków doodbytniczych stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia przydatków, w zmianach naciekowych i po zabiegach, w przypadku zapalenia błony śluzowej macicy, w terapii ostrego i przewlekłego stanu zapalnego hemoroidów, w ropiejących torbielach okołoogonowych oraz ropniach okołoodbytniczych i przetokach z rozległym naciekiem zapalnym. Substancje czynne leku prowadzą do upłynnienia skrzepów krwi oraz składników morfotycznych ropy dzięki czemu antybiotyki, chemioterapeutyki i przeciwciała mogą z łatwością dotrzeć do źródeł zakażenia.

40,81

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Wskazaniem do stosowania leku Distreptaza w czopkach są poniższe stany chorobowe: • przewlekłe zapalenie przydatków, • zmiany naciekowe, pooperacyjne, • zapalenie błony śluzowej macicy, • żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym, • ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym, • ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej (kość guziczna inaczej ogonowa znajduje się w dolnej części kręgosłupa, poniżej kości krzyżowej).
W swoim działaniu czopki Distreptaza bazują na kompozycji dwóch substancji aktywnych, streptokinazie i streptodornazie. Streptokinaza jest aktywatorem proenzymu zawartego we krwi ludzkiej zwanego plazminogenem, który pod wpływem streptokinazy przechodzi w plazminę odznaczającą się zdolnością rozpuszczania skrzepów krwi ludzkiej. Streptodornaza jest enzymem wykazującym zdolność rozpuszczania lepkich mas nukleoprotein, martwych komórek lub ropy, nie wywierając wpływu na żywe komórki i ich czynności fizjologiczne. Distreptazę w czopkach stosuje się jako lek samodzielny lub pomocniczy, który swoim działaniem umożliwia o wiele lepszy dostęp antybiotyków lub chemioterapeutyków do ogniska zapalnego. Produkt zmniejsza dolegliwości subiektywne i skraca wybitnie okres leczenia. Jak każdy lek, Distreptaza może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół jest dobrze tolerowany. Niekiedy mogą wystąpić odczyny alergiczne, podwyższenie ciepłoty ciała oraz skłonność do krwawień.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Distreptaza jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, skazy krwotoczne, rany pokryte świeżym strupem lub szwy chirurgiczne w okolicy podania. Lek nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem, ponieważ może to doprowadzić do rozluźnienia szwów i do wtórnego krwawienia z rany. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie należy stosować czopków Distreptaza jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstać miejscowe krwawienia. Leku nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Lek Distreptaza należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Czopki Distreptaza należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Distreptaza należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Czopek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy. Dawkowanie czopków Distreptaza zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego. W stanach ciężkich stosuje się: • 3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni, • 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni, • 1 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni. W stanach lżejszych: • 2 x po 1 czopku przez 3 dni, • 1 x po 1 czopku przez kolejne 4 dni, • lub 2 x po 1 czopku przez 2 dni. Przeciętna ilość czopków stosowanych w kuracji wynosi 8 - 18. Standardowe leczenie trwa 7 - 10 dni. Lek Distreptaza nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
Substancjami czynnymi leku Distreptaza są: streptokinaza i streptodornaza. Substancje pomocnicze to: parafina ciekła, witepsol H15. Lek ma postać czopka barwy biało-kremowej w kształcie stożka lub walca o zaostrzonym końcu.

Kupujący Distreptaza, 15 000 j.m. + 1 250 j.m.,czopki doodbytn.,6szt
Kupowali również