Dopegyt 250 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Czechy, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Dopegyt 250 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Czechy, 50 szt

41,34

Kupujący Dopegyt, 250 mg, tabl.,(i.row),Delf,Czechy, 50 szt
Kupowali również