Drimon 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Drimon 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

13,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Montelukast wskazany jest w leczeniu astmy jako lek pomocniczy u pacjentów z przewlekłą astmą łagodną do umiarkowanej, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i „doraźnie” stosowanych krótko działających β-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.

U pacjentów, u których Montelukast wskazany jest w astmie, produkt ten może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Montelukast jest również wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym. 

Przeciwzapalne, przeciwalergiczne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zakażenie górnych dróg oddechowych,  zwiększona skłonność do krwawień, reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, nacieki eozynofilowe w wątrobie, nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność,, somnambulizm, drażliwość, lęk, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, drżenie, depresja, w bardzo rzadkich przypadkach myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze),  zawroty głowy, senność, parestezje i (lub) hipoestezje (niedoczulica), drgawki, kołatanie serca, krwawienie z nosa, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty, zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT), zapalenie wątroby (w tym cholestatyczne, wątrobowokomórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii),  obrzęk naczynioruchowy, siniaczenie, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty,  ból stawów, ból mięśni, w tym skurcze mięśni, osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączka.

Gdy masz uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia ograniczone jest do przypadków, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Gdy przyjmujesz teofilinę, prednizon, prednizolon, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35/1), terfenadyn, digoksynę i warfarynę.

Doustne. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Nie należy stosować montelukastu w postaci doustnej do leczenia ostrych napadów astmy.

Każda tabletka powlekana zawiera 10,40 mg montelukastu sodowego, który jest równoważny 10 mg montelukastu.

Kupujący Montelukast Teva(Montelukastum 123ratio)10mg,tabl.powl,28szt
Kupowali również