Dropzol 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Dropzol 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml

19,82

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Wskazany w leczeniu wspomagającym terapię lekami beta-adrenolitycznymi, w monoterapii u pacjentów nie reagujących na leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub u pacjentów, u których leki beta-adrenolityczne są przeciwwskazane, w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem przesączania, jaskrą torebkową.
obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe Najczęstszym powodem przerwania leczenia dorzolamidem były działania niepożądane ze strony oczu, a przede wszystkim stwierdzenie polekowego zapalenia spojówek i reakcji ze strony powiek.
Bardzo często: pieczenie i kłucie
Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, zaburzenia widzenia, mdłości, gorzki posmak, astenia/zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Rzadko: zawroty głowy, parestezje, podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówki, obniżone ciśnienie w gałce ocznej, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kontaktowe zapalenie skóry, kamica moczowa, nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcji w obrębie powiek) oraz ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, duszność lub rzadziej skurcz oskrzeli.
 
Lek może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Gdy masz uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby.
 
Gdy stosujesz inne leki okulistyczne.Podczas stosowania kilku okulistycznych produktów leczniczych należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych produktów. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Miejscowo, do worka spojówkowego. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Podczas aplikacji kropli nie należy dotykać kroplomierzem oka oraz przyległych tkanek.
 
Uwaga! Zawart w kroplach chlorek benzalkoniowy może przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku.
dorzolamid

Kupujący Dropzol, 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml
Kupowali również