Duexon (25 mcg +250 mcg)/dawkę, aer.inhal.,120 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Duexon (25 mcg +250 mcg)/dawkę, aer.inhal.,120 dawek

103,14

Kupujący Duexon, (25 mcg +250 mcg)/dawkę, aer.inhal.,120 dawek
Kupowali również