Dynid roztwór doustny 0,5 mg/ml,150 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Dynid roztwór doustny 0,5 mg/ml,150 ml

16,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Produkt Dynid jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia w celu łagodzenia objawów związanych z:

- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- pokrzywką

Lek Dynid zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów  zmęczenie  suchość w jamie ustnej  ból głowy

 

Dzieci

Często u dzieci w wieku poniżej 2 lat: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów  biegunka  gorączka  bezsenność Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów ● ciężkie reakcje alergiczne ● wysypka ● kołatanie oraz nieregularne bicie serca ● szybkie bicie serca ● bóle brzucha ● nudności (mdłości) ● wymioty ● rozstrój żołądka ● biegunka ● zawroty głowy ● senność ● bezsenność ● bóle mięśni ● omamy ● drgawki ● niepokój z nadmierną ● zapalenie wątroby ● nieprawidłowości w badaniach czynności aktywnością ruchową wątroby

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych  nietypowe osłabienie  zażółcenie skóry i (lub) gałek oczu  zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium  zmiany rytmu serca  nietypowe zachowanie  zachowanie agresywne  zwiększenie masy ciała  zwiększony apetyt  obniżony nastrój  suchość oczu Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.  wolne bicie serca  zmiana rytmu serca  nietypowe zachowanie  zachowanie agresywne  obniżony nastrój  suchość oczu

Kiedy nie stosować leku Dynid

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub loratydynę oraz którykolwiek z pozostałych składników tego leku

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dynid należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką: - jeśli u pacjenta występuje choroba nerek. - jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

 

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w 1. roku życia. Lek Dynid a inne leki Nie są znane interakcje leku Dynid z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Stosowanie leku Dynid z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Dynid można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami. Należy zachować ostrożność stosując lek Dynid z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dynid w okresie ciąży lub karmienia piersią.

 

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u mężczyzn i kobiet.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości pacjentów nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

 

Lek Dynid, roztwór doustny zawiera sorbitol ciekły

Lek zawiera 150 mg sorbitolu w każdym ml roztworu doustnego. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

 

Lek Dynid, roztwór doustny zawiera glikol propylenowy

Lek zawiera 150 mg glikolu propylenowego w każdym ml roztworu doustnego.

 

Lek Dynid, roztwór doustny zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Stosowanie u dzieci Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat:
Zalecana dawka to 2,5 ml (½ miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zalecana dawka to 5 ml (jedna miarka o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej:
Zalecana dawka to 10 ml (dwie miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. Jeśli do butelki roztworu doustnego dołączona jest strzykawka doustna, można ją zamiennie używać do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

 

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą. Lek można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami.

Czas trwania leczenia lekiem Dynid określi lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

 

 

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dynid

Lek Dynid należy przyjmować tylko tak, jak został przepisany. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak, w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dynid, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

 

Pominięcie zastosowania leku Dynid

W razie pominięcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

substancja czynna: Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.

substancje pomocnicze: Sodu cytrynian Sukraloza Kwas cytrynowy bezwodny Sorbitol ciekły Glikol propylenowy Hypromeloza Aromat Tutti Frutti płynny Woda oczyszczona

 

PRZECHOWYWAWNIE:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Dynid, 0,5 mg/ml, roztw.doustny,150 ml
Kupowali również