Zdjęcie produktu Dynid Gem

Dynid Gem tabletki 5 mg, 10 szt.

Produkt leczniczy stosowany w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa wywołane uczuleniem, objawiające się np. katarem czy łzawieniem oczu.

7,89

Kategorie:
Dla alergików » Dla alergików - preparaty doustne
Dla alergików » Dla alergików - preparaty na katar
Alergia

Dynid Gem zażywa się w celu łagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa wywołanej uczuleniem.

Wskazaniem do podania leku jest również pokrzywka.

Lek Dynid Gem zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Lek Dynid Gem jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów • zmęczenie • suchość w jamie ustnej • ból głowy

 

Dorośli
Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów ● ciężkie reakcje alergiczne ● wysypka ● kołatanie oraz nieregularne bicie serca ● szybkie bicie serca ● bóle brzucha ● nudności ● wymioty ● rozstrój żołądka ● biegunka ● zawroty głowy ● senność ● bezsenność ● bóle mięśni ● omamy ● drgawki ● niepokój z nadmierną ● zapalenie wątroby ● nieprawidłowe wyniki badań czynności aktywnością ruchową wątroby

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych • nietypowe osłabienie • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium • zmiany w sposobie bicia serca • nietypowe zachowanie • zachowanie agresywne • zwiększenie masy ciała, • zwiększony apetyt

Dzieci
Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. • wolne bicie serca • zmiana w sposobie bicia serca • nietypowe zachowanie • zachowanie agresywne

Kiedy nie stosować leku Dynid Gem:

− jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dynid Gem należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką: − jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. − jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

Lek Dynid Gem a inne leki

Nie są znane interakcje leku Dynid Gem z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Stosowanie leku Dynid Gem z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Dynid Gem, 5 mg, tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Dynid Gem z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dynid Gem w okresie ciąży lub karmienia piersią.

 

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

 

Lek Dynid Gem, 5 mg, tabletki zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej
Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana w trakcie posiłku lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć w całości.

Lekarz prowadzący określi czas trwania leczenia lekiem Dynid Gem po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez co najmniej 4 dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W pokrzywce czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów i dlatego pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dynid Gem

Lek Dynid Gem należy przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dynid Gem, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

 

Pominięcie zastosowania leku Dynid Gem

W razie pominięcia zastosowania dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Dynid Gem

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Substancją czynną: 5mg desloratadyna (Desloratadinum).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Dynid Gem, 5 mg, tabl., 10 szt
Kupowali również