Efient 5 mg, tabletki powlekane, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Efient 5 mg, tabletki powlekane, 28 szt

97,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Preparat Efient stosuje się jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym (zaburzeniom wywołanym przez skrzepy krwi i twardnienie tętnic) u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Ostry zespół wieńcowy to grupa schorzeń, do której zalicza się niestabilną dławicę piersiową (ciężka postać bólu w klatce piersiowej) i zawał serca. Przezskórna angioplastyka wieńcowa to zabieg operacyjny stosowany w celu odblokowania zwężonych tętnic wieńcowych (naczyń krwionośnych serca).
 
przeciwzakrzepowe,hamuje agregację płytek krwi Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Efient  to: niedokrwistość (mała liczba krwinek czerwonych), krwiak (gromadzenie krwi pod skórą lub w mięśniach), krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawienie z żołądka lub jelit), wysypka, krwiomocz (krew w moczu), krwawienie z miejsc wkłuć, powstawanie krwiaków i zasinień w miejscu wkłucia. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Efient znajduje się w ulotce dla pacjenta.
 
Należy informować lekarzy i stomatologów o przyjmowaniu prasugrelu przed zaplanowaniem zabiegu chirurgicznego lub rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek nowego leku.
 
Nie należy oczekiwać, aby lek stosowany zgodnie z zaleceniami miał jakikowiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.
Gdy masz nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną (prasugrel) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów ze schorzeniami wywołującymi nadmierne krwawienie, po udarach mózgu i przemijających atakach niedokrwiennych (okresowe zmniejszenie dopływu krwi do części mózgu), u osób z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby, nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 
Gdy przyjmujesz leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne). Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Stosowanie leku w okresie ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się więc stosowania w okresie karmienia piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie należy kruszyć lub dzielić tabletki.
 
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Ponadto nie zaleca się stosowania tego leku u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, z wyjątkiem przypadków, kiedy lekarz po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka uzna, że leczenie preparatem Efient jest konieczne.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
prasugrel

Kupujący Efient, 5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl
Kupowali również