Elosone 1%, krem, 30 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Elosone 1%, krem, 30 g

24,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Łagodzenie świądu i objawów zapalnych chorób skóry, reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich, jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

Lek Elosone ma postać kremu. Lek ten zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, który jest kortykosteroidem o silnym działaniu, przeznaczonym do stosowania na skórę. Mometazonu furoinian stosowany miejscowo działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i zwężająco na naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leków zawierających mometazon obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie rzadziej, niż u 1 na 10 000 osób): • zapalenie mieszków włosowych • uczucie pieczenia, świąd (swędzenie).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • kontaktowe zapalenie skóry • niedobór barwnika skóry • nadmierne owłosienie • rozstępy • zmiany trądzikopodobne • zanik skóry • zakażenia, czyraki • parestezje (mrowienie, drętwienie) • ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania • nieostre widzenie.

Podczas miejscowego stosowania glikokortykosteroidów rzadko obserwowano następujące działania niepożądane: suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja (rozmiękanie skóry), potówki i teleangiektazje (rozszerzenie naczyń krwionośnych położonych pod skórą).

Kiedy nie stosować leku Elosone krem:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne leki z grupy kortykosteroidów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat; 
 • w trądziku pospolitym i różowatym, 
 • w zmianach zanikowych skóry;
 • w zapaleniu skóry wokół ust; 
 • w przypadku świądu (swędzenia) w okolicy odbytu lub narządów płciowych; 
 • w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry (zaczerwienie i wyprysk zlokalizowane w miejscu przylegania pieluszki); 
 • w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka zwykła, brodawki skóry, kłykciny kończyste - brodawki zlokalizowane w okolicach odbytu i narządów płciowych, mięczak zakaźny - choroba objawiająca się występowaniem zmian skórnych w postaci twardych, woskowo-białych guzków) oraz pasożytniczych i grzybiczych (np. wywołane przez grzyby zwane drożdżakami lub dermatofitami); 
 • w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej-półpaśca; 
 • w przypadku gruźlicy; 
 • w przypadku kiły, 
 • jeśli u pacjenta wystąpił odczyn poszczepienny (nieprawidłowa reakcja organizmu występująca po podaniu szczepionki, objawiająca się np. wysypką lub zaczerwienieniem skóry); 
 • na rany i owrzodzoną skórę

 

Jeśli podczas stosowania leku Elosone krem wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent zauważy zmiany w wyglądzie skóry, na którą stosowny jest lek Elosone krem, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą to być objawy zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego. W przypadku wystąpienia zakażenia, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi pozytywna reakcja na leczenie, lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania leku Elosone krem.

Mimo że Elosone krem stosuje się na skórę, mometazonu furoinian może wchłaniać się do organizmu, prowadząc do zaburzeń hormonalnych, np. w postaci odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (układ regulujący wydzielanie hormonów nadnercza, w tym glikokortykosteroidów) po zakończeniu leczenia lub do wystąpienia zespołu Cushinga (zespół objawów, takich jak m.in. otyłość, twarz „księżycowata”, zaczerwienie twarzy, rozstępy, osłabienie, zmniejszenie odporności, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, związanych ze zwiększonym stężeniem glikokortykosteroidów we krwi), zwiększonego stężenie glukozy we krwi lub wydalania cukru z moczem. W przypadku stosowania leku Elosone krem na dużych powierzchniach skóry lub pod opatrunek, lekarz będzie okresowo kontrolować stan pacjenta.

U pacjentów, u których lek Elosone krem stosowany jest na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, fałdy skórne lub pod opatrunek uszczelniający (np. z folii) istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Leku Elosone krem nie należy stosować pod opatrunek na twarzy i u dzieci. Jeśli konieczne jest nałożenie leku na twarz, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku Elosone krem u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Należy unikać nagłego przerwania stosowania leku Elosone krem. Po zaprzestaniu długotrwałej terapii lekiem Elosone krem, może wystąpić efekt „z odbicia”, objawiający się stanem zapalnym skóry z nasilonym zaczerwieniem, pieczeniem i kłującym bólem. Aby tego uniknąć, należy skonsultować się z lekarzem, który może zdecydować o stopniowym zmniejszaniu dawki lub częstości stosowania leku, aż do zakończenia leczenia.

Lek Elosone krem powinien być stosowany szczególnie ostrożnie przez pacjentów z łuszczycą, m.in. ze względu na to, że może u nich wystąpić nawrót lub pogorszenie objawów choroby (może wystąpić uogólniona łuszczyca krostkowa) lub inne działania niepożądane. W przypadku stosowania leku w łuszczycy, lekarz będzie ściśle kontrolować stan pacjenta.

Lek Elosone krem może zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Lek może również opóźniać gojenie.

Leku Elosone krem nie należy stosować do oczu i na powieki. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie stosowania, lek nie dostał się do oczu.

Leku Elosone krem nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie wiekowej. W razie stosowania leku u dzieci w wieku 2 lat i powyżej, należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. U dzieci istnieje większe ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu leku, obejmujących m.in. zaburzenia gospodarki hormonalnej organizmu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Podczas długotrwałego stosowania leku, stosowania na dużych powierzchniach skóry lub pod opatrunkami uszczelniającymi (okluzyjnymi) Elosone krem może: 

 • zaburzać działanie leków przeciwzakrzepowych, 
 • osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych, 
 • nasilać działanie glikozydów nasercowych, 
 • nasilać wydalanie potasu przez leki moczopędne.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Lek Elosone krem można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy lekarz zadecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy okres czasu.

Karmienie piersią: Leku Elosone krem nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest stosowanie leku w większych dawkach lub przez dłuższy okres czasu, należy przerwać karmienie piersią.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu stosowania leku Elosone krem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zewnętrznie. Czas trwania leczenia i częstotliwość stosowania leku określa lekarz. Smarować cienką warstwą kremu miejsca chorobowo zmienione. Nie stosować na duże powierzchnie skóry, błony śluzowe i skórę powiek. Unikać długotrwałego stosowania preparatu. Preparat nie powinien być stosowany pod opatrunkami uszczelniającymi. Leku nie należy stosować po szczepieniach ochronnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elosone krem: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub omyłkowego połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Po długotrwałym stosowaniu leku lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się objawy przedawkowania w postaci, np. obrzęków, nadciśnienia tętniczego, nadmiernego stężenia cukru we krwi, cukromoczu, zmniejszenia odporności, a w ciężkich przypadkach choroby Cushinga (objawy obejmują m.in. otłuszczenie twarzy i tułowia, osłabienie siły mięśniowej, opóźnienie wzrostu u dzieci). Długotrwałe stosowanie leku może zaburzać gospodarkę hormonalną organizmu. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, lekarz podejmie odpowiednie leczenie, jeśli będzie to konieczne.

Pominięcie zastosowania leku Elosone krem: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę należy zastosować tak szybko, jak to możliwe, a następnie stosować zwykły schemat dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Elosone krem: Po długotrwałym stosowaniu nie należy nagle przerywać stosowania leku Elosone krem. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić objawy w nasilonej postaci. Zakończenie leczenie powinno odbywać się powoli i stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. 1 gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.

Pozostałe składniki to: karbomer 1342, pemulen TR-1 NF, parafina ciekła, glikol heksylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), disodu edetynian, trolamina, woda oczyszczona.

Lek Elosone krem zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216). Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Elosone, 1 mg/g, krem, 30 g
Kupowali również