Eltroxin Tabletki, 100 mcg, 100 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Eltroxin Tabletki, 100 mcg, 100 szt

38,37

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Lek Eltroxin stosowany jest w leczeniu niedoczynności tarczycy, stanu, w którym nie wytwarza ona odpowiedniej ilości tyroksyny.

Lek Eltroxin zawiera bezwodną tyroksynę sodową, która jest syntetycznym hormonem tarczycy. Tyroksyna jest zazwyczaj produkowana w organizmie przez tarczycę, gruczoł znajdujący się na szyi. Wpływa ona na wiele funkcji organizmu związanych głównie ze wzrostem i przemianą materii.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli stosowana dawka leku Eltroxin jest zbyt duża, mogą wystąpić następujące działania niepożądane. Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne. Częstość występowania tych reakcji po zastosowaniu leku Eltroxin jest nieznana. W przypadku wystąpienia nagłych objawów, takich jak: świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka i świąd (szczególnie całego ciała), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne ciężkie działania niepożądane (częstość nieznana): • bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca), kołatanie serca (nadmierne bicie serca), niewydolność serca (niewydolność krążenia), zawał mięśnia sercowego; • nadczynność tarczycy; • guz rzekomy mózgu (zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i zaburzenia widzenia); • nadmierna dawka u dzieci może spowodować wystąpienie kraniosynostozy (przedwczesne zrośnięcie się kości czaszki przed zakończeniem wzrostu mózgu) oraz przedwczesne zarośnięcie chrząstek nasadowych, które mogą mieć wpływ na wzrost w wieku dorosłym. W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku Eltroxin i niezwłocznie zwrócić się po pomoc do lekarza.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić (częstość nieznana): • tachykardia (przyspieszone bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi; • drgawki; • zmniejszona gęstość kości; • ból głowy; • drżenie, lęk, labilność emocjonalna, nerwowość, niepokój psychoruchowy, pobudzenie; • bezsenność; • skurcze mięśni lub osłabienie siły mięśniowej; • ból brzucha, nudności, wymioty, skurcze w brzuchu; • biegunka; • zwiększenie apetytu, zmniejszenie masy ciała; • gorączka, poty, znużenie (wyczerpanie, zmęczenie); • nietolerancja wysokiej temperatury; • wzmożona potliwość, łysienie; • nieregularne miesiączkowanie, niepłodność; • gromadzenie się płynu (obrzęki); • obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka.

Kiedy nie stosować leku Eltroxin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lewotyroksynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, 
 • w przypadku zawału mięśnia sercowego, ostrego zapalenia mięśnia sercowego i ostrego zapalenia całego serca, 
 • jeśli pacjent ma niedoczynność kory nadnerczy (niewydolność kory nadnerczy) i nie otrzymuje odpowiedniej terapii zastępczej.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eltroxin, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Szybkie zwiększenie dawki może prowadzić do działań niepożądanych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi. 
 • Leki zawierające hormony tarczycy nie są odpowiednie do stosowania w celu zmniejszenia masy ciała. Przyjmowanie ich nie spowoduje zmniejszenia masy ciała, jeśli stężenie hormonów tarczycy mieści się w prawidłowym zakresie. Zwiększenie dawki bez specjalnego zalecenia lekarza może spowodować wystąpienie ciężkich lub nawet zagrażających życiu działań niepożądanych, zwłaszcza jeśli hormony tarczycy są stosowane jednocześnie z innymi lekami powodującymi zmniejszenie masy ciała. 
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki na zmniejszenie masy ciała, np. orlistat, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Eltroxin. Konieczna jest co najmniej 4-godzinna przerwa między przyjęciem leku Eltroxin a przyjęciem orlistatu. 
 • W przypadku zmiany leku zawierającego lewotyroksynę na inny lek zawierający tę substancję mogą wystąpić zaburzenia czynności tarczycy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zmiany leku, należy zwrócić się do lekarza lub innej osoby należącej do fachowego personelu medycznego. W okresie przejściowym konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta (parametrów klinicznych i biologicznych). Należy skontaktować się lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, ponieważ może być konieczne zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eltroxin należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli: 

 • pacjent ma cukrzycę — może być konieczna zmiana dawki leku przeciwcukrzycowego; 
 • pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niewydolność serca lub zawał serca (lekarz może zalecić wykonanie badania EKG u pacjentów z chorobą serca lub w podeszłym wieku); 
 • u pacjenta występuje jakakolwiek choroba wpływająca na czynność nadnerczy (lekarz doradzi pacjentowi, gdy będzie konieczne dodatkowe leczenie); 
 • pacjent ma ponad 50 lat; 
 • u pacjenta w wywiadzie występują długotrwałe, małe stężenia tyroksyny;
 • pacjent ma drgawki (napady drgawkowe), ponieważ częstość ich występowania może się zwiększyć; 
 • pacjent ma obrzęk śluzowaty (białawy i miękki obrzęk skóry i tkanki podskórnej); 
 • u pacjenta występują zespoły złego wchłaniania pokarmu; 
 • pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. W takim przypadku, należy najszybciej jak to możliwe skontaktować się z lekarzem, który będzie uważnie monitorował przebieg ciąży i w razie potrzeby dostosuje dawkę lewotyroksyny
 • pacjentka jest po menopauzie;
 • pacjent ma niedoczynność kory nadnerczy (niewydolność kory nadnerczy).

 

Następujące leki mogą wpływać na wchłanianie leku Eltroxin: • cholestyramina, zmniejszająca stężenie cholesterolu (tłuszcz) we krwi; • leki wiążące kwasy żółciowe (takie jak kolestypol); • żywice jonowymienne (takie jak: sulfonian polistyrenu, sewelamer); • preparaty żelaza (np. siarczan żelaza); • sukralfat, stosowany w leczeniu choroby wrzodowej jelit; • związki: glinu, magnezu, wapnia, suplementy żelaza; • inhibitory pompy protonowej (stosowane w celu zmniejszenia ilości kwasu wytwarzanego w żołądku); • leki na zmniejszenie masy ciała, np. orlistat.

Następujące leki mogą wpływać na działanie leku Eltroxin: • leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina, barbiturany), stosowane w zapobieganiu napadom drgawek; • propranolol, stosowany w leczeniu nadciśnienia krwi; • leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (np. amiodaron); • leki zawierające lit lub jodek; • doustne środki kontrastowe (płyny stosowane w obrazowaniu rentgenowskim); • propylotiouracyl, stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy; • glikokortykosteroidy, np. deksametazon, stosowany w leczeniu stanów zapalnych i reakcji alergicznych; • inhibitory kinazy tyrozynowej (imatynib lub sunitynib), tamoksyfen oraz 5-fluorouracyl, stosowane w leczeniu raka; • metadon, stosowany w leczeniu nałogu; • leki zwane statynami (np. symwastatyna i lowastatyna) oraz klofibrat, stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu; • leki zawierające hormony, takie jak doustne środki antykoncepcyjne, estrogeny, stosowane w hormonalnej terapii zastępczej; • sertralina stosowana w leczeniu depresji i lęków; • rytonawir – stosowany, aby utrzymywać pod kontrolą zakażenie wirusem HIV i wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu C.

Lek Eltroxin może mieć wpływ na działanie następujących leków: • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, stosowane w leczeniu cukrzycy; • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), stosowane w leczeniu zakrzepów krwi; • fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki); • leki zwane glikozydami nasercowymi (np. digoksyna), stosowane w leczeniu chorób serca, takich jak niewydolność serca; • leki pobudzające współczulny układ nerwowy, takie jak adrenalina; • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, stosowane w leczeniu depresji

Lek należy stosować na czczo. Mieszaniny zawierające soję oraz dieta o wysokiej zawartości włókien mogą zmniejszać absorpcję leku Eltroxin.

Ciąża: W celu prawidłowego rozwoju ciąży konieczne jest zachowanie prawidłowej równowagi w organizmie matki przez cały okres ciąży. Z tego powodu należy kontynuować leczenie lewotyroksyną przez cały okres ciąży a lekarz może zdecydować o zmianie stosowanych dawek na początku lub w czasie ciąży. Z tego powodu, najszybciej jak to możliwe, zostanie wdrożone ścisłe monitorowanie czynności tarczycy, zwłaszcza w pierwszej połowie ciąży. Po porodzie zaleca się sprawdzenie stanu tarczycy dziecka. W okresie ciąży nie wolno przyjmować leku Eltroxin jednocześnie z lekami stosowanymi w nadczynności tarczycy (lekami przeciwtarczycowymi). Lek Eltroxin przenika przez łożysko w bardzo małych ilościach, podczas gdy leki przeciwtarczycowe łatwo przenikają przez łożysko. Może to powodować ryzyko niedoczynności tarczycy u noworodka.

Karmienie piersią: W okresie karmienia piersią można stosować terapię zastępczą lewotyroksyną.

Nie należy spodziewać się wpływu leku Eltroxin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie, rano, na czczo, co najmniej pół godziny przed śniadaniem, z niewielką ilością płynu. Dawkowanie ustala lekarz w zależności od wskazań. W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po usunięciu wola lub tarczycy leczenie prowadzi się z reguły przez całe życie. Leczenia nie można przerywać samowolnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eltroxin: W przypadku zażycia większej dawki leku lub zażycia leku przez inną osobę należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, pozostałe tabletki oraz niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić następujące objawy: pobudzenie (podekscytowanie), dezorientacja, drażliwość, nadmierna ruchliwość, ból głowy, potliwość, rozszerzenie źrenic, szybki rytm serca, niemiarowy rytm serca, szybki oddech, gorączka, wzmożone oddawanie stolca oraz drgawki. Kliniczne objawy nadczynności tarczycy mogą również wystąpić do pięciu dni po przedawkowaniu. Przełom tyreotoksyczny zdarza się rzadko w następstwie chronicznego przedawkowania i prowadzi do niemiarowego rytmu serca, niewydolności serca i śpiączki.

Pominięcie zastosowania dawki leku Eltroxin: W przypadku pominięcia dobowej dawki, należy przyjąć zwykłą dawkę leku jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, jeśli nie nastąpi to tuż przed zaplanowaną porą przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować jednocześnie dwóch dawek leku. Kolejną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Eltroxin: Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, lek Eltroxin należy odstawiać stopniowo, pod nadzorem lekarza.

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący Eltroxin,100 mcg, tabl., 100 szt
Kupowali również