Emla (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.rów),Delf,Hiszp, 30 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Emla (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.rów),Delf,Hiszp, 30 g

52,03

Kupujący Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.row),Delf,Hiszp, 30 g
Kupowali również