Zdjęcie produktu Enema

Enema Roztwór do wlewu doodbytniczego, 150 ml (jednorazowego użytku)

Enema roztwór do wlewu doodbytniczego działający oczyszczająco na jelito grube. Pobudza odruchu wypróżnienia.

17,95

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia

BESTSELLERY

Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego są:

 • zaparcia, oczyszczenie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi,
 • przed i po zabiegach operacyjnych,
 • oczyszczenie jelita ze złogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym
 • oraz oczyszczenie jelita przed i po porodzie.

Zapobiega wchłanianiu wody w jelicie grubym powodując zmiękczenie mas kałowych. Zwiększenie objetości i zmiękczenie mas kałowych prowadzi do natychmiastowego pobudzenia odruchu wypróżnienia.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania: podwyższenie stężenia jonów fosforanowych we krwi, obniżenie stężenia potasu we krwi oraz nagromadzenie się we krwi nadmiernej ilości substancji o charakterze kwaśnym lub zmniejszenie ilości substancji o charakterze zasadowym (kwasica metaboliczna), przemijające obniżenie stężenia jonów wapnia i przemijające podwyższenie stężenia jonów sodu, odwodnienie;
 • zaburzenia ogólne i podrażnienie w miejscu podania: błony śluzowej odbytu, dreszcze, pęcherze, kłucie, świąd odbytu, ból;
 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka;
 • zaburzenia układu odpornościowego: reakcje nadwrażliwości, np. świąd, pokrzywka.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie nalezy stosować produktu w przypadku występowania:

 • niedrożność jelit,
 • zarośnięcie odbytu,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • krwawienie z jelita grubego,
 • choroby serca, nadciśnienie,
 • choroby nerek, zapalenie lub objawy zapalenia wyrostka robaczkowego,
 • ból brzucha, nudności, wymioty,
 • dzieci do 3 lat, pacjenci odwodnieni.
 • Stosowanie leku może powodować ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-jonowej i kwasowo-zasadowej, typu: hipernatremia, hiperfosfatemia, hipokalcemia, hipokaliemia, kwasica.
 • Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów: z zaburzeniami czynności nerek, przyjmujących leki moczopędne lub inne mogące wpływać na gospodarkę wodną i jonową organizmu, ze sztucznym odbytem, z wodobrzuszem, ze zmianami błony śluzowej odbytnicy, osłabionych albo podeszłym wieku.
 • Po zastosowaniu leku należy przyjmować duże ilości płynów.
 • Jeśli po aplikacji wlewu wystąpią krwawienia lub nasilone skurcze jelit, należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza.
 • W przypadku pacjentów nieprzytomnych, o ograniczonej świadomości a także z chorobami serca wlew doodbytniczy Enema można podawać tylko w obecności wykwalifikowanego personelu.
 • Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w ciągu 5 minut od podania wlewu nie nastąpiło wypróżnienie, gdyż zatrzymanie leku może powodować odwodnienie.
 • Przed zastosowaniem wlewu Enema zaleca się określenie poziomu stężenia jonów we krwi.
 • Po podaniu leku należy oczekiwać płynnych stolców.
 • Długotrwałe i powtarzające się stosowanie leku Enema może prowadzić do przyzwyczajenia.
 • Enema zawiera parahydroksybenzoesan metylu, więc może powodować reakcje alergiczne (możliwe także typu późnego).

U dzieci w wieku od 3 lat  lek Enema można stosować tylko, gdy zostanie przepisany przez lekarza i pod jego nadzorem.
W przypadku stosowania u dzieci w wieku do 5 lat należy zachować szczególną ostrożność.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Enema może wchodzić w interakcje z:

 • lekami blokującymi kanały wapniowe,
 • lekami moczopędnymi,
 • preparatami litu (możliwe obniżenie poziomu litu w surowicy i obniżeniem skuteczności preparatów litowych),
 • innymi lekami, które mogą wpływać na stężenie jonów we krwi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń jonowych nie zaleca się stosowania wlewu doodbytniczego Enema w czasie ciąży.
Wyjątek stanowi pojedyncza aplikacja leku kobietom przed i po porodzie.

Karmienie piersią:
Wlew doodbytniczy Enema może powodować ryzyko wystąpienia zaburzeń jonowych, więc nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.
Ze względu na możliwość przenikania jonów fosforanowych do mleka matki zaleca się odrzucanie ściągniętego pokarmu do 24 godzin po zastosowaniu wlewu Enema po porodzie.

Roztwór należy podawać tylko w postaci wlewu doodbytniczego.
Dorośli: 120-150ml
Dzieci: poniżej 14kg-30ml; do 27kg- 60ml; do 40kg- 90ml

U osób odwodnionych objętość wlewu należy zmniejszyć ponieważ lek może spowodować dalsze odwodnienie.

Unikać powtarzania wlewów w krótkich odstępach czasu.
Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę lub stosować według zalecenia lekarza.
 

Substancjami czynnymi leku są: disodu fosforan dwunastowodny i sodu diwodorofosforan jednowodny (Dinatriiphosphas dodecahydricus, Natrii dihydrogenophosphas monohydricus).

1 ml roztworu zawiera 32,2 mg disodu fosforanu i 139 mg sodu diwodorofosforanu, w przeliczeniu na substancje bezwodne.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Enema, roztw.doodbytn, 150 ml, 1 butelka
Kupowali również