Engerix B 20 mcg/ml, szczep.,zaw.do wstrzyk.,10 fiol.a 1 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Engerix B 20 mcg/ml, szczep.,zaw.do wstrzyk.,10 fiol.a 1 ml

705,95

Kupujący Szczep.p/WZW-B Engerix,20mcg/1ml,inj.,10 fiol
Kupowali również