Envil katar (1,5 mg+2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, 20 ml

Lek Envil katar w postaci areozolu łagodzi katar, udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych, ułatwia oddychanie oraz działa przeciwbakteryjnie.

18,29

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Katar

Lek Envil katar wskazany jest w leczeniu: 

 • nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku alergii (uczulenia);
 • zapalenia zatok

 

Lek Envil katar zawiera dwie substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. Mepiramina ma działanie przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne, a fenylefryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i udrażnia nos oraz ujścia zatok przynosowych. Dodatkowo, substancja pomocnicza chlorek cetalkoniowy ma właściwości przeciwbakteryjne. Lek Envil katar łagodzi katar, udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych, ułatwia oddychanie oraz działa przeciwbakteryjnie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Envil katar:

 • tachykardia (przyspieszona czynność serca), kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca), arytmia (zaburzenia pracy serca); 
 • ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie; 
 • biegunka, nudności, zaparcia, wymioty; 
 • nadciśnienie;
 • podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych, polekowy nieżyt nosa.

 

Kiedy nie stosować leku Envil katar:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający (suchy nos); 
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Envil katar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • w przypadku stosowania leku u dzieci;
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku; 
 • jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający; 
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca; 
 • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze; 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę; 
 • jeśli pacjent ma guz chromochłonny; 
 • jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy; 
 • jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego; 
 • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania; 
 • jeśli pacjent przyjmował leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), lek Envil katar można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej. 

Długotrwałe stosowanie leku może powodować objawy przekrwienia błony śluzowej nosa oraz występowanie polekowego nieżytu nosa.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawki lub przerwania leczenia: 

 • barbiturany, środki nasenne i uspokajające, atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina, opipramol, amitryptylina, doksepina, mianseryna) – lek Envil katar może nasilać ich działanie; 
 • niektóre β-adrenolityki, takie jak esmolol, mogą nasilać działanie fenylefryny składnika Envil katar, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia; 
 • inhibitory monoaminooksydazy takie jak selegilina, moklobemid, amiflamina przedłużają i nasilają działanie leku Envil katar.

 

Lek Envil katar można stosować niezależnie od jedzenia i picia. Lek Envil katar może nasilać działanie alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Leku Envil katar nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Lek Envil katar wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy, senność nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek podaje się donosowo. Zalecana dawka to:

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.
 • Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Nie należy stosować leku częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Envil katar: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania sporadycznie mogą występować: bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Envil katar: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. 1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu i 2,5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Lek Envil katar zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Envil katar, (1,5 mg+2,5 mg)/ml, aer.do nosa, 20 ml, butel.
Kupowali również