Equoral 100 mg Kapsułka elastyczna, 100 mg, 50 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Equoral 100 mg Kapsułka elastyczna, 100 mg, 50 sztuk

Equoral 100 mg to lek w postaci kapsułek elastycznych należący do grupy medykamentów nazywanych środkami immunosupresyjnymi, stosowanymi w celu zmniejszenia reakcji immunologicznej organizmu. Lek Equoral znajduje zastosowanie przede wszystkim w zapobieganiu oraz leczeniu odrzucenia przeszczepów. Ponadto lek ten stosuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, zespołu nerczycowego oraz endogennego zapalenia błony naczyniowej oka.

268,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Wskazaniem do stosowania leku Equoral 100 mg jest profilaktyka oraz leczenie odrzucenia przeszczepów. Preparat Equoral stosuje się również w leczeniu wybranych schorzeń pozatransplantacyjnych. Wskazania przy przeszczepach: • przeszczepianie narządów miąższowych. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych. Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne, • przeszczepianie szpiku. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host disease). Wskazania pozatransplantacyjne: • endogenne zapalenie błony naczyniowej oka. Leczenie zagrażającego utratą wzroku, zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne było nieskuteczne lub powodowało nieakceptowalne działania niepożądane. Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka w chorobie Behçeta z nawracającymi reakcjami zapalnymi, obejmującymi siatkówkę u pacjentów bez objawów neurologicznych, • zespół nerczycowy. Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy, wywołany przez pierwotne choroby kłębuszków 2 nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych. Produkt leczniczy Equoral może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów, • reumatoidalne zapalenie stawów. Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów, • łuszczyca. Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne leczenie jest nieskuteczne lub niewskazane, • atopowe zapalenie skóry. Produkt leczniczy Equoral jest wskazany u pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne.
Equoral 100 mg jest lekiem immunosupresyjnym, a swoje działanie opiera na właściwościach składnika aktywnego o nazwie cyklosporyna (cyklosporyna A). Substancja ta stanowi cykliczny polipeptyd złożony z 11 aminokwasów, o silnym działaniu immunosupresyjnym. Odpowiada za zatrzymywanie rozwoju odczynów odporności komórkowej, także reakcji na alloprzeszczep, opóźnionej nadwrażliwości skórnej, doświadczalnego uczuleniowego stanu zapalnego mózgu i rdzenia, stanu zapalnego stawów spowodowanego przez adiuwant Freund'a, reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD). Blokuje również produkcję przeciwciał zależnych od limfocytów T. Na poziomie komórkowym zatrzymuje produkcję i wydzielanie limfokin, również interleukin 2 (czynnika wzrostu limfocytów T, TCGF). Prawdopodobnie substancja czynna hamuje limfocyty w stanie spoczynku w fazie G0 albo G1 cyklu komórkowego i blokuje pobudzane przez antygen uwalnianie limfokin przez indukowane limfocyty T. U pacjentów po przeszczepieniu narządu, szpiku kostnego i komórek macierzystych działanie leku Equoral polega na kontrolowaniu układu immunologicznego. Equoral zapobiega odrzucaniu przeszczepionego narządu blokując rozwój pewnych komórek, które w normalnych warunkach zaatakowałyby przeszczepioną tkankę. U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, w których układ immunologiczny atakuje komórki własnego organizmu, Equoral zatrzymuje tę reakcję immunologiczną. Do chorób tych należą choroby oczu zagrażające utratą wzroku (endogenne zapalenie błony naczyniowej oka, w tym zapalenie błony naczyniowej oka w chorobie Behçeta), ciężkie przypadki pewnych chorób skóry (atopowego zapalenia skóry lub wyprysku i łuszczycy), ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów i choroba nerek zwana zespołem nerczycowym. Jak każdy lek, Equoral 100 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: • podobnie jak inne leki wpływające na układ immunologiczny, cyklosporyna może zmieniać zdolność organizmu do zwalczania infekcji oraz może powodować powstawanie guzów lub innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry. Objawami zakażenia może być gorączka lub ból gardła, • zmiany widzenia, utrata koordynacji, niezborność ruchowa, utrata pamięci, trudności w mówieniu lub rozumieniu tego, co mówią inni oraz osłabienie mięśni. Mogą to być objawy zakażenia mózgu zwanego postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią, • zaburzenia mózgu z takimi objawami jak napady padaczkowe, splątanie, dezorientacja, zmniejszona reaktywność, zmiany osobowości, pobudzenie, bezsenność, zmiany widzenia, ślepota, śpiączka, porażenie części lub całego ciała, sztywność karku, utrata koordynacji z (lub bez) zaburzeniami mowy lub ruchów gałek ocznych, • obrzęk tylnej części oka. Może on być związany z nieostrym widzeniem. Może również wpływać na widzenie z powodu wzrostu ciśnienia w głowie (nadciśnienie śródczaszkowe niemające podłoża nowotworowego), • zaburzenia i uszkodzenie wątroby z zażółceniem skóry i oczu, nudnościami, utratą apetytu i ciemnym zabarwieniem moczu lub bez tych objawów, • zaburzenia nerek, które mogą znacznie ograniczyć ilość produkowanego moczu, • mała ilość krwinek czerwonych lub płytek krwi. Do objawów tych zaburzeń należy bladość skóry, uczucie zmęczenia, duszności, ciemne zabarwienie moczu (objaw rozpadu krwinek czerwonych), powstawanie siniaków lub krwawienia bez wyraźnej przyczyny, uczucie splątania, uczucie dezorientacji, zmniejszona czujność i problemy z nerkami. Inne działania niepożądane to: • bardzo częste działania niepożądane: zaburzenia czynności nerek, wysokie ciśnienie krwi, ból głowy, niekontrolowane drżenie ciała, nadmierny wzrost włosów na skórze ciała i twarzy, duże stężenie lipidów we krwi, • częste działania niepożądane: napady padaczkowe (drgawki), zaburzenia czynności wątroby, duże stężenie cukru we krwi, zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcie, biegunka, nadmierny wzrost włosów, trądzik, uderzenia krwi do głowy, gorączka, mała liczba białych krwinek, drętwienie lub mrowienie, ból mięśni, skurcz mięśni, wrzód żołądka, przerost dziąseł pokrywających zęby, duże stężenie kwasu moczowego i potasu we krwi, małe stężenie magnezu we krwi. • Niezbyt częste działania niepożądane: objawy zaburzeń mózgu, w tym nagłe napady padaczkowe, splątanie, bezsenność, dezorientacja, zaburzenia widzenia, brak świadomości, uczucie osłabienia kończyn, zaburzenia ruchowe, wysypka, obrzęki ogólne, zwiększenie masy ciała, mała liczba czerwonych krwinek, mała liczba płytek krwi, co może zwiększać ryzyko krwawienia. • Rzadkie działania niepożądane: zaburzenia nerwowe z drętwieniem lub mrowieniem palców rąk i nóg, zapalenie trzustki z silnym bólem w górnej części brzucha, osłabienie mięśni, utrata siły mięśniowej, bóle mięśni nóg lub dłoni lub innych mięśni ciała, zniszczenie krwinek czerwonych, obejmujące zaburzenia nerek z takimi objawami jak obrzęk twarzy, brzucha, dłoni i (lub) stóp, zmniejszenie ilości oddawanego moczu, trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, napady padaczkowe, brak świadomości, zmiany w cyklu menstruacyjnym, powiększenie piersi u mężczyzn. • Bardzo rzadkie działania niepożądane: obrzęk tylnej części oka, który może być związany ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrz głowy i zaburzenia widzenia. • Inne działania niepożądane występujące z nieznaną częstością: ciężkie zaburzenia wątroby z zażółceniem oczu lub skóry bądź bez, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, obrzęk twarzy, stóp, dłoni i (lub) całego ciała, krwawienia podskórne lub fioletowe plamy na skórze, nagłe krwawienie bez wyraźnej przyczyny, migrena lub silny ból głowy często z nudnościami lub wymiotami i wrażliwością na światło.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Equoral 100 mg jest uczulenie (nadwrażliwość) na cyklosporynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Ponadto nie należy stosować leku Equoral: • z lekami zawierającymi Hypericum perforatum (ziele dziurawca), • z lekami zawierającymi eteksylan dabigatranu (stosowanego w celu uniknięcia zakrzepów po zabiegach) lub bozentanu ialiskirenu(stosowanego do zmniejszenia ciśnienia krwi). U pacjentów przyjmujących lek Equoral po transplantacji lek ten będzie przepisany wyłącznie przez lekarza z doświadczeniem w zakresie transplantacji i (lub) chorób autoimmunologicznych. Przed i w trakcie leczenia lekiem Equoral należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli: • u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia, takie jak gorączka lub ból gardła, • u pacjenta występują choroby wątroby, • u pacjenta występują choroby nerek, • u pacjenta wystąpi wysokie ciśnienie krwi, • u pacjenta występuje niedobór magnezu, • u pacjenta występuje duże stężenie potasu we krwi, • u pacjenta występuje dna moczanowa, • pacjent wymaga szczepienia. Equoral hamuje działanie układu immunologicznego, co zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry i układu chłonnego. Należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie UV przez noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz częste stosowanie kremów z wysokim filtrem ochronnym. Podczas stosowania leku Equoral lekarz będzie zlecał kontrolne badania krwi. Lekarz będzie kontrolował następujące parametry: • stężenie cyklosporyny we krwi, zwłaszcza u pacjentów po transplantacji, • ciśnienie krwi przed rozpoczęciem leczenia i regularnie podczas leczenia, • czynność wątroby i nerek, • stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Leku Equoral nie należy podawać dzieciom w leczeniu chorób pozatransplantacyjnych, z wyjątkiem leczenia zespołu nerczycowego. Doświadczenie ze stosowaniem leku Equoral u pacjentów w podeszłym wieku, powyżej 65. roku życia, jest ograniczone. U tych pacjentów lekarz powinien kontrolować czynność nerek. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat z łuszczycą lub atopowym zapaleniem skóry powinni być leczeni lekiem Equoral tylko, jeśli ich choroba jest szczególnie ciężka. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę. Doświadczenie ze stosowaniem leku Equoral podczas ciąży jest ograniczone. Na ogół lek Equoral nie powinien być stosowany podczas ciąży. Jeśli konieczne jest przyjmowanie tego leku przez pacjentkę, lekarz omówi z pacjentką korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem tego leku w ciąży. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią. Karmienie piersią nie jest zalecane podczas leczenia lekiem Equoral, ponieważ cyklosporyna, substancja czynna leku, przenika do mleka kobiecego. Może to mieć wpływ na dziecko. Lek Equoral należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Kapsułki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia w celu ochrony przed światłem. Po otwarciu opakowania blistrowego odczuwa się charakterystyczny zapach. Jest to prawidłowe i nie oznacza, że kapsułki nie nadają się do użytku.
Lek Equoral należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lekarz dopasuje właściwą dawkę leku Equoral dla pacjenta. Zależy ona od masy ciała pacjenta oraz powodu, dla którego ten lek jest stosowany. Lekarz poinformuje pacjenta również jak często należy przyjmować ten lek. Dawkowanie leku Equoral u dorosłych: • Przeszczepienie narządu, szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 2 mg a 15 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. Większe dawki są zazwyczaj stosowane przed i tuż po transplantacji. Mniejsze dawki stosuje się po uzyskaniu stabilizacji czynności przeszczepionego narządu lub szpiku. Lekarz dostosuje dawkę leku tak, by była ona optymalna dla danego pacjenta. W tym celu może być konieczne wykonanie badań krwi. • Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka. Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 5 mg a 7 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. • Zespół nerczycowy. Całkowita dawka dobowa zazwyczaj wynosi 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. U pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała. • Ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów. Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 3 mg a 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. • Łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 2,5 mg a 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. Dawkowanie u dzieci: • Zespół nerczycowy. Całkowita dawka dobowa zazwyczaj wynosi 6 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. U pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała. Lek Equoral należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Jest to bardzo ważne u pacjentów po transplantacji. Dawkę dobową należy zawsze przyjmować w 2 dawkach podzielonych. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek Equoral zawiera alkohol. Może to mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Substancją czynną leku Equoral jest cyklosporyna. Equoral 100 mg, każda kapsułka zawiera 100 mg cyklosporyny. Pozostałe składniki leku to: etanol bezwodny, estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 3), estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 10), makrogologlicerolu stearynian uwodorniony, D,L-(alfa) tokoferol. Składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna, glicerol 85%, sorbitol niekrystalizujący, glicyna, żelaza tlenek, tytanu dwutlenek.

Kupujący Equoral, 100 mg, kaps.elast., 50 szt, bl(5x10)
Kupowali również