Zdjęcie produktu Esceven

Esceven żel, 30 g

Esceven w postaci żelu jest lekiem tradycyjnie stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

17,55

Kategorie:
Zdrowe nogi i stopy » Obrzęki
Zdrowe nogi i stopy » Żylaki

Tagi:
żel, kasztan, skurcze mięśni, herbapol, niewydolność żylna, ciężkie nogi
Stosowany w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk.
Objawy przewlekłej niewydolności żylnej: ból, uczucie ciężkości nóg, nocne skurcze łydek, swędzenie, obrzęk.
przeciwobrzękowe
zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Esceven

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- w stanach przewlekłych schorzeń nerek,

- na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się leku w okolice oczu, przemyć wodą.
W przypadku objawów podrażnienia (zaczerwienienie, obrzęk, łzawienie), skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się leku w okolice oczu, przemyć wodą.
W przypadku objawów podrażnienia (zaczerwienienie, obrzęk, łzawienie), skontaktować się
z lekarzem

Dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Esceven a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

 

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie żelu Esceven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4 cm) wcierać  w skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić kontynuowanie kuracji.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esceven

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Esceven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Esceven

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum; DER: 6-9:1; ekstrahent: metanol 90 % (v/v))- 83,5 mg/g, heparyna sodowa (Heparinum natricum) - 50 j.m./g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

Lek Esceven zawiera bronopol i etylu parahydroksybenzoesan

Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe). Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Jak przechowywać lek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Esceven i co zawiera opakowanie

Lek Esceven jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, z membraną i zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podobne produkty do Esceven, (83,5 mg + 0,42 mg)/g, żel, 30 g

Kupujący Esceven, (83,5 mg + 0,42 mg)/g, żel, 30 g
Kupowali również