Escitalopram Bluefish 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Escitalopram Bluefish 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

18,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Lek Escitalopram Bluefish zawiera escytalopram i stosowany jest w leczeniu depresji (duże epizody depresyjne) oraz zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego, uogólnionych zaburzeń lękowych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych). Poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia. Przyjmowanie leku Escitalopram Bluefish należy kontynuować, nawet, jeśli upłynie nieco czasu, zanim nastąpi poprawa samopoczucia.

Substancją czynną leku Escitalopram Bluefish jest escytalopram. Escitalopram Bluefish należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninowy w mózgu poprzez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia układu serotoninowego uważane są za poważny czynnik wpływający na rozwój depresji i chorób z nią związanych.

Jak każdy lek, lek Escitalopram Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby, i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Bardzo często: nudności.
Często: niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok), mniejszenie lub zwiększenie łaknienia, lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry; biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej; nasilone pocenie się; bóle mięśni i stawów; zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet); uczucie zmęczenia, gorączka; zwiększenie masy ciała.
Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd; zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji); zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie; rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne); wypadanie włosów; krwawienie z pochwy; zmniejszenie masy ciała; szybkie bicia serca; obrzęki kończyn górnych lub dolnych; krwawienie z nosa.
Rzadko: agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości,), omamy; wolne bicie serca.

Leku Escitalopram Bluefish nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na escytalopram lub którykolwiek ze składników tego leku
 • zażywania innych leków należących do grupy inhibitorów MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowanego w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyk) 
 • występowania wrodzonych lub nabytych zaburzeń rytmu serca (wykazanych w badaniu EKG – badaniu służącym ocenie pracy serca)
 • zażywania leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Escitalopram Bluefish należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować lekarza o innych występujących chorobach i uwarunkowaniach, które mogą być ważne. W szczególności należy poinformować lekarza jeśli:

 • po raz pierwszy wystąpi atak padaczki lub jeśli nasilą się ataki padaczki; leczenie lekiem Escitalopram Bluefish należy przerwać 
 • występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek; lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki
 • występuje cukrzyca; leczenie lekiem Escitalopram Bluefish może wpływać na poziom cukru we krwi; może być konieczne dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • występuje obniżone stężenie sodu we krwi; 
 • występuje skłonność do krwawień lub wylewów podskórnych lub jeśli pacjentka jest w ciąży 
 • stosowane jest leczenie elektrowstrząsami;
 • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca; 
 • występują zaburzenia pracy serca lub ostatnio wystąpił atak serca; 
 • występuje niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobór sodu w wyniku przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych;
 • występuje przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy w czasie wstawania, co może wskazywać na zaburzenia rytmu serca; 
 • występują lub występowały w przeszłości zaburzenia oka, jak np. jaskra (zwiększone ciśnienie w oku).
 • Leki takie jak escitalopram (tak zwane SSRI/SNRI) mogą powodować objawy zaburzeń seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymują się po zakończeniu leczenia.
 • Jeśli pacjent przyjmuje produkty lecznicze zawierające buprenorfinę. Stosowanie tych leków razem z lekiem Escitalopram Bluefish. Może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.

Lek Escitalopram Bluefish nie powinien być zwykle stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu).

Należy poinformować lekarza przyjmowaniu innych leków. Dotyczy to w szczególności: innych leków przeciwdepresyjnych, selegiliny, antybiotyku linezolid, litu (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofanu, sumatryptanu i podobnych leków (stosowane w leczeniu migreny), tramadolu (stosowany w silnych bólach), cymetydyny i omeprazolu (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), tyklopidyny (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru), preparatów dziurawca zwyczajnego, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, warfaryny, dipyrydamolu i fenprokumonu (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi), meflochiny (stosowana w leczeniu malarii), neuroleptyków (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy), flekainidu, propafenonu i metoprololu (stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowe), rysperydonu, tiorydazyny i haloperydolu (leki przeciwpsychotyczne). Nie należy przyjmować leku Escipram jeśli stosowane są leki przeciwko zaburzeniom rytmu serca lub leki mogące wpływać na pracę serca jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna, pentamidyna, leki przeciw malarii, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). 

Lek Escitalopram Bluefish można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Jak w przypadku innych leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Escitalopram Bluefish i spożywanie alkoholu, choć nie wykazano interakcji (oddziaływania) leku Escitalopram Bluefish z alkoholem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Escitalopram Bluefish podczas ciąży i w okresie karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku. Jeśli pacjentka stosuje lek Escitalopram Bluefish w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności z przyjmowaniem pokarmu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożone odruchy, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności z zasypianiem. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy upewnić się, że położna i (lub) lekarz wiedzą o tym, że pacjentka przyjmuje lek Escitalopram Bluefish. Leki, takie jak Escitalopram Bluefish, stosowane podczas ciąży, szczególnie podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, mogą zwiększać u nowo narodzonego dziecka ryzyko wystąpienia ciężkiego stanu, zwanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym, co powoduje, że dziecko oddycha szybciej niż normalnie i ma sinicę. Te objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli u dziecka występują takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub położnej. Przyjmowanie leku Escitalopram Bluefish pod koniec ciąży może zwiększać ryzyko poważnego krwotoku z pochwy, występującego krótko po porodzie, zwłaszcza jeśli w wywiadzie stwierdzono u pacjentki zaburzenia krzepnięcia krwi. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Escitalopram Bluefish, powinna poinformować o tym lekarza lub położną, aby mogli udzielić pacjentce odpowiednich porad. W przypadku stosowania leku Escitalopram Bluefish w okresie ciąży nigdy nie należy nagle przerywać jego stosowania. Można się spodziewać, że lek Escitalopram Bluefish będzie przenikał do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, pogorsza jakość nasienia. Teoretycznie, może to wpływać na płodność u mężczyzn, ale dotychczas nie zaobserwowano takiego wpływu na płodność u ludzi.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi się, jaki wpływ wywiera lek Escitalopram Bluefish na organizm.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. W razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram Bluefish: W przypadku zażycia większej niż przepisana dawki leku Escitalopram Bluefish, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Do objawów przedawkowania zalicza się zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram Bluefish.

Pominięcie zastosowania leku Escitalopram Bluefish: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leczenia lekiem Escitalopram Bluefish: Nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Bluefish, dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitalopram Bluefish przez okres kilku tygodni.

Substancją czynną jest escytalopram. Każda tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg escytalopramu (co odpowiada 12,775 mg lub 25,550 mg escytalopramu szczawianu).

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, talk i magnezu stearynian. Otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, makrogol 400 i polisorbat 80.

Escitalopram Bluefish zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 mg i 20 mg tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: “Termin ważności” lub “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Kupujący Escitalopram Bluefish, 20 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również