Esseliv Max 450 mg, kapsułki twarde, 30 szt

Esseliv Max jest lekiem zawierającym fosfolipidy z nasion soi, których składnikiem jest polienylofosfatydylocholina. Preparat wspomaga leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

24,95

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby wątroby
Problemy trawienne i pokarmowe » Ochrona wątroby

Esseliv Max jest stosowany w:

 • Ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, w tym:
  • poalkoholowe uszkodzenia wątroby;
  • toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby;
  • przewlekłe zapalenie wątroby.
 • Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Fosfolipidy sojowe zawarte w preparacie mają zdolność do wbudowywania się w błony komórkowe i błony organelli komórkowych, gdzie zastępuje ona endogenne fosfolipidy, stanowiące ich podstawowy element strukturalny i czynnościowy wykazując przy tym szczególne powinowactwo do komórek wątrobowych. Przyjmuje się, iż działanie produktu polega na tym, że fosfolipidy odtwarzają prawidłową strukturę i funkcję uszkodzonych błon komórkowych oraz uzupełniają niedobory fosfolipidów błonowych. Efektem tego jest poprawa płynności, elastyczności, giętkości, stabilności oraz przepuszczalności błon komórkowych osiągnięta dzięki zwiększeniu ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych w ich strukturze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 
 
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1 000):

 • łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Leku Esseliv Max nie powinno się przyjmować w przypadku uczulenia na nasiona soi lub którkolwiek z pozostałych składników preparatu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie są znane interakcje leku Esseliv Max z innymi lekami.

Lek Esseliv Max należy przyjmować podczas posiłku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie wykonano odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych i młodzieży:

 • 2 kapsułki 2 razy na dobę.
 • Nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę.
 • Po 2 do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 2 razy na dobę.

 Zwykle stosowana dawka u dzieci o masie ciała powyżej 15 kg:

 • U dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg mc. na dobę.
 • Średnio stosuje się 1 do 2 kapsułek 1 do razy na dobę (do 1800 mg) na dobę.
 • Nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę (1800 mg).

Dodatkowe informacje:

 • Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłku.
 • Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody. W ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
 • Lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące. 
 • Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Esseliv max: W razie przyjęcia większej niż zalecana ilości leku Esseliv max, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Pominięcie przyjęcia leku Esseliv max: Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancjami czynnymi są fosfolipidy z nasion soi (Phospholipidum essentiale).

Jedna kapsułka twarda zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi.

Substancje pomocnicze: tłuszcz stały, olej sojowy, etanol, wanilina. Skład kapsułki twardej żelatynowej: dwutlenek tytanu E 171, tlenek żelaza czerwony E 172, tlenek żelaza żółty E 172, tlenek żelaza czarny E 172, żelatyna.

Esseliv max zawiera olej sojowy, etanol: Ze względu na zawartość oleju sojowego nie stosować leku w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję. Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lot: Numer serii. EXP: Termin ważności.

Kupujący Esseliv Max, 450 mg, kaps.twarde, 30 szt
Kupowali również