Estazolam Espefa 2 mg, tabletki, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Estazolam Espefa 2 mg, tabletki, 28 szt

8,50

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu (trudności z zasypianiem, częste przebudzanie nocne, wczesne przebudzenia poranne).

Lek Estazolam Espefa należy do grupy benzodiazepin. Lek działa nasennie, ułatwiając zasypianie. W niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych oraz działa słabo przeciwdrgawkowo.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych zwiększa się po przekroczeniu zalecanych dawek.

Zaburzenia układu nerwowego: często: senność w czasie dnia, bóle głowy, ospałość, zawroty głowy,astenia (zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu), nerwowość, zaburzenia myślenia, dezorientacja, wydłużenie czasu reakcji; rzadko: niepamięć następcza, apatia (obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej), zaburzenia snu, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej), zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego).
Zaburzenia żołądka i jelit: często: nudności, zaparcia; rzadko: wymioty, wzdęcia.
Zaburzenia psychiczne: często: lęk; rzadko: labilność emocjonalna, reakcje paradoksalne (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, pokrzywka.
Zaburzenia serca: rzadko: kołatanie serca, arytmia serca.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, złe samopoczucie, znużenie, ogólne osłabienie; rzadko: omdlenia, zwiększone pragnienie.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: rzadko: zmiana apetytu, zmiana smaku, zmiana masy ciała.
Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko: skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko: kaszel, astma.
Zaburzenia oka: rzadko: zaburzenia widzenia.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadko: zaburzenia miesiączkowania.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza).
Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego (bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzeniepsychoruchowe, stany splątania i drażliwości)

Kiedy nie stosować leku Estazolam Espefa:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent ma chorobę myasthenia gravis (objawiającą się nadmiernym osłabieniem mięśni);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową; 
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
 • jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (jest to choroba polegająca na występowaniu przerwy w oddychaniu podczas snu, tzw. bezdech, trwający dłużej niż 10 sekund);
 • jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania;
 • u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Estazolam Espefa pacjent powinien poinformować lekarza:

 • jeśli ma stwierdzone choroby psychiczne;
 • jeśli był leczony z powodu uzależnienia, np. od narkotyków lub alkoholu; 
 • jeśli ma niewydolność wątroby; 
 • jeśli ma niewydolność nerek;
 • jeśli ma niewydolność oddechową (objawiającą się m.in.: dusznością, sinym zabarwieniem skóry, świszczącym oddechem); 
 • jeśli jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), ponieważ istnieje większe ryzyko nasilenia objawów niepożądanych

Jeśli bezsenność utrzymuje się lub nasila się po 7–10 dniach stosowania, należy poinformować lekarza. Jeśli wystąpią reakcje paradoksalne, tj. niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywne zachowanie, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne zmiany w zachowaniu, lek należy natychmiast odstawić. Jeśli leczenie jest długotrwałe, lekarz zleci regularne badanie krwi i moczu. Jeśli lek był stosowany długotrwale, tj. dłużej niż 4 tygodnie, należy odstawiać go pod kontrolą lekarza. Długotrwałe stosowanie leku Estazolam Espefa może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie.

Leku Estazolam Espefa nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Estazolam Espefa nasila działanie niżej wymienionych leków i nie należy go przyjmować jednocześnie z następującymi lekami:

 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego;
 • leki psychotropowe (stosowane w leczeniu m.in. schizofrenii);
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu alergii); 
 • inne leki nasenne;
 • leki stosowane w leczeniu depresji i lęku;
 • leki stosowane w leczeniu padaczki; 
 • opioidowe leki przeciwbólowe (np. kodeina, morfina), ponieważ istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego. 

Leki, które mogą nasilać działanie leku Estazolam Espefa:

 • cymetydyna – lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;
 • erytromycyna – antybiotyk. 

Leki, które mogą osłabiać działanie leku Estazolam Espefa: 

 • doustne środki antykoncepcyjne. Palenie tytoniu osłabia działanie leku Estazolam Espefa.

 

Podczas stosowania leku Estazolam Espefa i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie nasenne leku oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Leku Estazolam Espefa nie należy stosować w okresie ciąży. Lek przenika przez łożysko i może być niebezpieczny dla nienarodzonego dziecka. Przyjmowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży i podczas porodu może powodować wystąpienie u dziecka hipotermii (nadmierne obniżenie temperatury ciała poniżej 36°C), zmniejszenie ciśnienia krwi i zaburzenia oddychania. Lek Estazolam Espefa przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

W trakcie przyjmowania leku Estazolam Espefa i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Doustnie, według zaleceń lekarza.
Uwaga! W trakcie przyjmowania leku Estazolam Espefa i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Palenie tytoniu osłabia działanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Estazolam Espefa: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Mogą wystąpić objawy przedawkowania: - senność; - zaburzenia orientacji; - chwiejny chód, trudności z utrzymaniem równowagi; - znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi; - zaburzenia oddychania (płytki nieregularny oddech, zmniejszenie częstości oddychania); - rzadko śpiączka. Zagrożenie dla życia może stanowić zatrucie mieszane lekiem Estazolam Espefa i alkoholem lub lekiem Estazolam Espefa i innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku zatrucia lekiem Estazolam Espefa należy pacjenta natychmiast przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Estazolam Espefa: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Estazolam Espefa: Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki. Nagłe przerwanie zażywania leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych: - bezsenność; - bóle głowy; - bóle mięśni; - wzmożony lęk, niepokój; - nadmierna ruchliwość; - zaburzenia orientacji i drażliwość.

Substancją czynną leku jest estazolam. Jedna tabletka zawiera 2 mg estazolamu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia żelowana (kukurydziana), celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk.

Lek Estazolam Espefa zawiera laktozę: Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Estazolam Espefa, 2 mg, tabl., 28 szt, bl(1x28)
Kupowali również