Estazolam Espefa 2 mg, tabletki, 20 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Estazolam Espefa 2 mg, tabletki, 20 szt.

8,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu (trudności z zasypianiem, częste przebudzanie nocne, wczesne przebudzenia poranne).
nasenne,przeciwdrgawkowe
Zaburzenia układu nerwowego: często: senność w czasie dnia, bóle głowy, ospałość, zawroty głowy,astenia (zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu), nerwowość, zaburzenia myślenia, dezorientacja, wydłużenie czasu reakcji; rzadko: niepamięć następcza, apatia (obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej), zaburzenia snu, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej), zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego).
Zaburzenia żołądka i jelit: często: nudności, zaparcia; rzadko: wymioty, wzdęcia.
Zaburzenia psychiczne: często: lęk; rzadko: labilność emocjonalna, reakcje paradoksalne (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, pokrzywka.
Zaburzenia serca: rzadko: kołatanie serca, arytmia serca.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, złe samopoczucie, znużenie, ogólne osłabienie; rzadko: omdlenia, zwiększone pragnienie.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: rzadko: zmiana apetytu, zmiana smaku, zmiana masy ciała.
Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko: skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko: kaszel, astma.
Zaburzenia oka: rzadko: zaburzenia widzenia.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadko: zaburzenia miesiączkowania.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko: zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza).
Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego (bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzeniepsychoruchowe, stany splątania i drażliwości)
Lek upośledza sprawność psychomotoryczną. W trakcie przyjmowania leku Estazolam Espefa i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych będących w ruchu.
Gdy masz uczulenie na estazolam lub inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku, nużliwość mięśni, ciężką niewydolność oddechową, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zespół bezdechu sennego, jaskrę z zamkniętym kątem przesączania.
Gdy przyjmujesz inne leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (neuroleptyki, leki nasenne, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, środki znieczulenia ogólnego, leki przeciwhistaminowe wykazujące działanie uspokajające), cymetydynę, erytromycynę, doustne środki antykoncepcyjne. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
Doustnie, według zaleceń lekarza.
Uwaga! W trakcie przyjmowania leku Estazolam Espefa i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Palenie tytoniu osłabia działanie leku.
estazolam

Kupujący Estazolam Espefa, 2 mg, tabl., 20 szt, bl(1x20)
Kupowali również