Etiagen 200 mg, tabletki powlekane, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Etiagen 200 mg, tabletki powlekane, 60 szt

89,03

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Kwetiapina może być stosowana w leczeniu szeregu chorób, takich jak:

 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, w przebiegu której pacjent odczuwa stany dużego przygnębienia, silny smutek, ma poczucie winy, brak energii i apetytu i (lub) trudności w zasypianiu.
 • Mania, w przebiegu której pacjent jest nadmiernie pobudzony, podniecony, ma nadmiernie podwyższony nastrój, odczuwa entuzjazm lub wykazuje nadmierną aktywność, bądź też nieprawidłową ocenę łącznie z zachowaniami agresywnymi lub destrukcyjnymi.
 • Schizofrenia, w przebiegu której pacjent widzi, słyszy lub odczuwa nieistniejące rzeczy, wierzy w rzeczy, które nie są prawdą lub staje się niezwykle podejrzliwy, pobudzony, zdezorientowany, ma poczucie winy, jest napięty lub przygnębiony.

 

Etiagen zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: zawroty głowy, senność, bóle głowy, suchość śluzówek jamy ustnej, podwyższenie stężenia trójglicerydów i/lub cholesterolu całkowitego we krwi, zwiększenie masy ciała, wysoki poziom cukru we krwi.

Często: zmiany obrazu krwi, omdlenia, objawy pozapiramidowe, przyspieszona praca serca, zaburzenia ostrości wzroku, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego (spadek ciśnienia przy zmianie pozycji ciała z poziomej na pionową), nieżyt nosa, zaparcia, niestrawność, łagodna postać astenii, obrzęk obwodowy.

Niezbyt często: nadwrażliwość, napady padaczkowe, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia mowy, zaburzenia połykania. Rzadko: żółtaczka, priapizm (bolesne usztywnienie członka), złośliwy zespół neuroleptyczny.

Kiedy nie stosować leku Etiagen:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent zażywa następujące leki: - niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV; - azolowe leki przeciwgrzybicze; - erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach); - nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Etiagen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występowały problemy z sercem, np. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego lub jeśli pacjent stosuje leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca; 
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;
 • jeśli pacjent miał kiedykolwiek udar mózgu, szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku; 
 • jeśli pacjent ma problemy z wątrobą; 
 • jeśli pacjent kiedykolwiek miał padaczkę lub drgawki; 
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę lub występuje u niego ryzyko cukrzycy; w takim przypadku lekarz może zlecić sprawdzenie stężenia glukozy we krwi w czasie stosowania leku Etiagen;
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowała mała liczba krwinek białych (co mogło, ale nie musiało być spowodowane przyjmowaniem innych leków); 
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i cierpi na demencję (utratę funkcji mózgu); w takim przypadku nie należy stosować leku Etiagen, gdyż należy on do grupy leków mogących zwiększać ryzyko udaru, a nawet niekiedy ryzyko zgonu pacjentów w podeszłym wieku z demencją;
 • jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona/parkinsonizmem;
 • jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występowały zakrzepy krwi, ponieważ stosowanie leków z tej grupy było wiązane z tworzeniem się zakrzepów krwi; 
 • u pacjenta występuje lub występował w przeszłości stan, podczas którego dochodzi do chwilowego zatrzymania oddechu podczas normalnego snu nocnego (tak zwany „bezdech senny”), a pacjent stosuje leki spowalniające aktywność mózgu („środki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy”); 
 • u pacjenta występuje lub występował w przeszłości stan, w którym nie może on całkowicie opróżnić pęcherza (zatrzymanie moczu), ma powiększoną prostatę, zator w jelitach lub zwiększone ciśnienie w oku. Sytuacje te niekiedy wywołane są przez stosowanie leków (tak zwanych "leków przeciwcholinergicznych"), które wpływają na funkcjonowanie komórek nerwowych w celu leczenia niektórych chorób.
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowały problemy z alkoholem lub nadużywaniem leków.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli po zastosowaniu leku Etiagen wystąpią objawy, takie jak:

 • szybkie i nieregularne bicie serca, nawet podczas odpoczynku, kołatanie serca, trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej lub niewyjaśnione zmęczenie. Lekarz będzie musiał zbadać serce i jeśli to konieczne, natychmiast skierować pacjenta do kardiologa;
 • zespół objawów: wysoka temperatura (gorączka), ostra sztywność mięśni, pocenie się lub uczucie dezorientacji (zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna; 
 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy lub języka;
 • zawroty głowy lub uczucie dużej senności. Może to zwiększyć ryzyko przypadkowego zranienia (upadku) u pacjentów w podeszłym wieku; 
 • napady padaczkowe (drgawki);
 • długotrwały i bolesny wzwód (priapizm).

 

Leku Etiagen nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Nie należy stosować leku Etiagen, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV 
 • azolowe leki przeciwgrzybicze
 • erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach)
 • nefazodon (lek przeciwdepresyjny)

Należy powiadomić lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent zażywa którykolwiek z niżej wymienionych leków: 

 • leki stosowane w leczeniu padaczki (takie jak fenytoina lub karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego 
 • barbiturany (stosowane w razie trudności w zasypianiu) 
 • tiorydazyna lub lit (inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych)
 • leki, mogące wpływać na rytm serca, np. leki mogące powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej (niski poziom potasu lub magnezu) we krwi, takie jak leki moczopędne i niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • leki, które mogą powodować zaparcia

 

Należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych. Stosowanie leku Etiagen z alkoholem może wywołać senność. Podczas stosowania leku Etiagen nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on wpływać na działanie leku Etiagen.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Etiagen w ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Leku Etiagen nie należy stosować w okresie karmienia piersią. U noworodków matek, które stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy, które mogą być objawami odstawienia: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem oraz trudności w karmieniu. Jeżeli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinno się skontaktować z lekarzem.

Lek może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki pacjent nie przekona się, jak lek na niego wpływa.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletki można przyjmować w czasie posiłków lub niezależnie do posikłów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etiagen: Zastosowanie większej dawki leku Etiagen niż zalecana może powodować senność, zawroty głowy, uczucie nieprawidłowego bicia serca, suchość w ustach, zaparcia, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie i pozostałe tabletki leku Etiagen.

Pominięcie zastosowania dawki leku Etiagen: W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać do tego momentu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Etiagen: W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Etiagen mogą wystąpić objawy, takie jak: problemy ze snem (bezsenność), nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku przed zaprzestaniem stosowania.

Substancją czynną leku jest kwetiapiny fumaran. Jedna tabletka powlekana leku Etiagen, 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) i 36 mg laktozy jednowodnej. 

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon 30, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), wapnia wodorofosforan dwuwodny. Otoczka tabletki zawiera: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, makrogol 400, polisorbat 80.

Lek Etiagen zawiera laktozę i sód. Lek Etiagen zawiera laktozę, która jest jednym z rodzajów cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu.”

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Kupujący Etiagen, 200 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również