Exbol 37,5 mg+325 mg, tabletki, 90 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Exbol 37,5 mg+325 mg, tabletki, 90 szt

21,62

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.
 
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 12 roku życia.

Exbol 37,5 mg + 325 mg zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym – tramadol i paracetamol. Exbol 37,5 mg + 325 mg stosowany jest w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, gdy lekarz zaleci stosowanie łączne tramadolu i paracetamolu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: nudności (mdłości); zawroty głowy, senność.

Często: wymioty; problemy trawienne (zaparcie, wzdęcia, biegunka), ból żołądka, suchość jamy ustnej; świąd, potliwość; ból głowy, drżenie; dezorientacja, zaburzenia snu, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, podwyższenie nastroju).

Niezbyt często: przyspieszenie tętna lub wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia częstości akcji serca lub rytmu serca; problemy z oddawaniem moczu lub ból w czasie oddawania moczu; odczyny skórne (na przykład wysypka, pokrzywka); mrowienie, drętwienie albo uczucie cierpnięcia kończyn, dzwonienie w uszach, mimowolne skurcze mięśni; depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, postrzeganie lub odczuwanie zjawisk nieistniejących), luki w pamięci; dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej; trudności z oddychaniem.

Rzadko: drgawki, nieskoordynowane ruchy; uzależnienie; niewyraźne widzenie.

Kiedy nie stosować leku Exbol 37,5 mg + 325 mg

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi (wpływającymi na nastrój, emocje i stan psychiczny) 
 • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub przyjmował MAO w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg. MAO stosowane są w leczeniu depresji i choroby Parkinsona 
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby 
 • jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana lekami
 • Nie zaleca się stosowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg u dzieci poniżej 12 roku życia.

 

Przed zastosowaniem leku Exbol 37,5 mg + 325 mg należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol 
 • jeśli pacjent ma chorobę wątroby; na przykład występuje u niego zażółcenie oczu oraz skóry co może wskazywać na żółtaczkę 
 • jeśli pacjent ma problemy z nerkami 
 • jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem, na przykład w związku z astmą lub ciężkimi chorobami płuc 
 • jeśli pacjent choruje na padaczkę lub wcześniej występowały u niego drgawki 
 • jeśli pacjent doznał niedawno urazu głowy, był we wstrząsie lub występowały u niego silne bóle głowy z wymiotami 
 • jeśli pacjent może być uzależniony od innych leków przeciwbólowych, na przykład morfiny 
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki uśmierzające ból, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę 
 • jesli u pacjenta występuje depresja, a pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne, ponieważ niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z tramadolem. 
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg w znieczuleniu (należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Exbol 37,5 mg + 325 mg).

 

Nie zaleca się stosowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci z zaburzeniami oddychania, ponieważ objawy toksyczności tramadolu mogą być u nich nasilone.

Nie zaleca się stosowania leku Exbol z następującymi lekami: karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy i przeciwbólowy); buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (leki przeciwbólowe z grupy opioidów) (działanie przeciwbólowe może być osłabione). Stosowanie leku Exbol może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w przypadku jednoczesnego przyjmowania następujących leków: tryptanów (stosowanych w leczeniu migreny) lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, stosowanych w leczeniu depresji); leków uspokajających, nasennych, innych leków przeciwbólowych takich jak morfina i kodeina(też w preparatach przeciwkaszlowych), baklofenu (środek zwiotczający mięśnie), leków obniżających ciśnienie tętnicze, leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwalergicznych; leków przeciwdepresyjnych, znieczulających, neuroleptyków (wpływających na stan psychiczny) lub bupropionu (lek wspomagający rzucanie palenia); warfaryny lub acenokumarolu (leków przeciwkrzepliwych). Skuteczność działania leku Exbol może także zmienić się w przypadku jednoczesnego stosowania następujących leków: metoklopramidu, domperydonu lub ondansetronu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów); cholestyraminy (stosowanej w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi); ketokonazolu lub erytromycyny (stosowanych w leczeniu zakażeń). Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach nawet tych dostępnych bez recepty. 

W czasie przyjmowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg nie należy spożywać alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią: Tramadol jest wydzielany do mleka kobiecego. Z tego powodu nie należy przyjmować leku Exbol 37,5 mg + 325 mg więcej niż jeden raz podczas karmienia piersią albo, jeśli lek Exbol 37,5 mg + 325 mg przyjęto więcej niż jeden raz, należy przerwać karmienie piersią.

Jeśli wystąpi senność w czasie stosowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem. Między kolejnymi dawkami należy zachować odstęp, co najmniej 6 godzin.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Exbol 37,5 mg + 325 mg: W razie przedawkowania lub przypadkowego połknięcia tego leku przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala i podać dokładną ilość przyjętego leku. Należy wziąć ze sobą do lekarza pozostałe tabletki i tę ulotkę. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować poważne następstwa, włącznie z niewydolnością wątroby, która może prowadzić do zgonu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Exbol 37,5 mg + 325 mg: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, jest prawdopodobne, że ból powróci. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy kontynuować przyjmowanie leku w ustalony sposób.

Przerwanie stosowania leku Exbol 37,5 mg + 325 mg: Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych). Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Exbol 37,5 mg + 325 mg, jest prawdopodobne, że ból pojawi się znowu. Jeśli pacjent chce przerwać leczenie z powodu niekorzystnych działań niepożądanych, powinien skonsultować to z lekarzem.

Substancje czynne leku to tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Każda tabletka zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Ponadto lek zawiera: skrobię żelowaną kukurydzianą, powidon 25, kroskarmelozę sodową, celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną, bezwodną, magnezu stearynian

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Exbol, 37,5 mg+325 mg, tabl., 90 szt
Kupowali również