Ezehron 10 mg, tabletki, 56 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ezehron 10 mg, tabletki, 56 szt

25,95

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Lek Ezehron jest stosowany w połączeniu z dietą obniżającą stężenie cholesterolu w celu leczenia zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi.

Ezehron jest to lek zmniejszający zwiększone stężenie cholesterolu.

Ezehron zmniejsza we krwi stężenia cholesterolu całkowitego, “złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych zwanych trójglicerydami. Ezehron także zwiększa stężenia “dobrego” cholesterolu (cholesterol HDL) u pacjentów z hipercholesterolemią. Ezetymib działa poprzez zmniejszanie ilości cholesterolu wchłanianego z przewodu pokarmowego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów, tkliwości lub osłabienia mięśni w czasie stosowania leku Ezehron należy skontaktować się z lekarzem. Jest to konieczne, ponieważ w rzadkich przypadkach problemy dotyczące mięśni, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być poważne a nawet zagrażać życiu pacjenta.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból brzucha; biegunka; wzdęcia; uczucie zmęczenia.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem stężenia aminotransferaz w surowicy.

Ezehron nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Ezehron stosowanego w skojarzeniu z fibratami, lekami powodującymi obniżenie stężenia cholesterolu,. Jeśli pacjent odczuwa ból niewiadomego pochodzenia, tkliwość lub osłabienie podczas przyjmowania tego leku, szczególnie jeśli jest to związane z wysoką temperaturą, należy zwrócić się do lekarza. Jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub jest poddawany leczeniu z powodu innych przyczyn należy poinformowac personel medyczny o przyjmowaniu leku Ezehron.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę. Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza gdy pacjent stosuje: cyklosporynę (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu); leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, takie jak warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion (antykoagulanty); cholestyramina (stosowana również w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu); fibraty (również stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie przyjmować leku Ezehron w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku Ezehron w skojarzeniu ze statyną, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie obu leków i skontaktować się z lekarzem. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży, by zapobiec zajściu w ciążę w trakcie przyjmowania leku Ezehron w skojarzeniu ze statynami. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Ezehron bez stosowania statyny podczas ciąży. Pacjentka powinna zapytać lekarza o poradę.

Karmienie piersią: Nie przyjmować leku Ezehron w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią. Ezehron nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Większość osób jest w stanie prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny po przyjęciu leku Ezehron – u większości pacjentów lek nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Ezehron. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta występują zawroty głowy.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu i pozostawać na tej diecie podczas leczenia.

Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Ezehron można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ezehron: Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady

Pominięcie przyjęcia leku Ezehron: Nie należy się niepokoić, należy przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Ezehron następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Ezehron: Należy poradzić się lekarza jeśli pacjent rozważa odstawienie leku, ponieważ stężenie cholesterolu może ponownie wzrosnąć

Substancją czynną leku jest ezetymib. Każda tabletka leku Ezehron zawiera 10 mg ezetymibu.

Pozostałe składniki to: o laktoza jednowodna, o celuloza mikrokrystaliczna, typ 101, E 460(i), o laurylosiarczan sodu, o kroskarmeloza sodowa E 468, o powidon (K30, E 1201), o skrobia żelowana, kukurydziana, o krzemionka koloidalna bezwodna E 551, o celuloza mikrokrystaliczna, typ 102, E 460(i), o kwas stearynowy E 570.

Ezehron zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ezehron zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Kupujący Ezehron, 10 mg, tabl., 56 szt
Kupowali również