Eziclen Konc.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),InPh,Francja, 2 but


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Eziclen Konc.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),InPh,Francja, 2 but

54,56

Kupujący Eziclen, konc.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),InPh,Francja,2 but
Kupowali również