Eziclen Koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, import równoległy, 2 butelki


Zdjęcie podglądowe recepty

Eziclen Koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, import równoległy, 2 butelki

52,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Lek Eziclen stosuje się u osób dorosłych w celu oczyszczania jelita przed badaniem medycznym lub zabiegiem chirurgicznym jelita. Lek Eziclen nie jest lekiem przeciw zaparciom. Lek Eziclen należy przed zastosowaniem rozcieńczyć wodą w ilości podanej w sposobie podania.

Lek Eziclen zawiera trzy różne substancje czynne, noszące nazwy: sodu siarczan, magnezu siarczan oraz potasu siarczan, mające działanie przeczyszczające.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10) • Ogólny dyskomfort • Nudności lub wymioty • Wzdęcie lub ból żołądka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100) • Dreszcze • Suchość w jamie ustnej • Bóle głowy • Zawroty głowy • Ból przy oddawaniu moczu • Dyskomfort okolicy odbytu lub odbytnicy • Zmiany stężenia niektórych składników krwi. Przykłady obejmują: zwiększoną aktywność „aminotransferazy asparaginianowej”, „fosfokinazy kreatynowej”, „dehydrogenazy mleczanowej”, zwiększone stężenie „fosforanów”, „bilirubiny’’ lub „kwasu moczowego’’ oraz zmniejszone stężenie „sodu’’, „potasu” lub „wapnia’’.

Kiedy nie stosować leku Eziclen: 

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na sodu siarczan, magnezu siarczan lub potasu siarczan, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono zastoinową niewydolność serca 
 • Jeśli u pacjenta wystąpiło poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i ciężkie odwodnienie 
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego; 
 • Jeśli pacjent cierpi na którąkolwiek z dolegliwości żołądka lub jelita: - znana lub podejrzewana niedrożność lub zwężenie jelita - toksyczne zapalenie jelita grubego lub zespół toksycznego rozszerzenia okrężnice - zdiagnozowana lub podejrzewana perforacja ściany jelita - porażenie jelita - problemy z opróżnianiem żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy)  - nudności i wymioty
 • Jeśli pacjent ma wodobrzusze 
 • Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek)

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

 • Pacjent jest odwodniony (objawy mogą obejmować suchość w ustach, uczucie pragnienia, bóle głowy, zawroty głowy, oddawanie moczu rzadziej niż zwykle, skrajne zmęczenie, kołatania serca oraz splątanie) 
 • Kiedykolwiek występowały nieprawidłowe stężenia sodu lub potasu we krwi.
 • Występuje choroba serca Lek Eziclen może wpływać na rytm pracy serca ze względu na zmianę stężenia soli we krwi. Może zaistnieć konieczność monitorowania pacjenta w czasie leczenia 
 • Występuje choroba nerek 
 • Występuje choroba wątroby 
 • Występuje problem z „kwasem moczowym” (dna lub inna choroba) 
 • Występują problemy z połykaniem 
 • Występuje „refluks”, gdy kwas z żołądka ulega zarzuceniu do przełyku 
 • Pacjent jest fizycznie wątły lub słabego zdrowia
 • Występuje ograniczenie pracy części lub całego jelita (osłabiona perystaltyka)
 • W wywiadzie stwierdzono stany zdrowotne lub zabiegi chirurgiczne na przewodzie pokarmowym, predysponujące do osłabienia perystaltyki przewodu pokarmowego.

Jeżeli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub więcej), cierpi na ciężką chorobę nerek, wątroby lub serca lub jeżeli występuje ryzyko zmian poziomu soli w organizmie (zaburzenia elektrolitowe) lekarz może zalecić szczególną obserwację pacjenta przed oraz po badaniu lub zabiegu. Pacjent powinien zwrócić szczególną uwagę na zalecenia wymienione w tej części ulotki jak również w części „Inne leki i lek Eziclen” oraz „Jak stosować lek Eziclen”. Jeżeli u pacjenta występują ciężkie wymioty lub odczuwa objawy odwodnienia (np. suchość w ustach, uczucie pragnienia) po przyjęciu tego leku, należy powiadomić lekarza, który zaleci zastosowanie środków nawadniających. Jeśli po przyjęciu leku Eziclen wystąpi silny lub uporczywy ból brzucha i / lub krwawienie z odbytu, należy skonsultować się z lekarzem. W trakcie stosowania leku Eziclen występowały rzadkie przypadki zapalenia jelit (zapalenie jelita grubego). Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku braku pewności), przed zastosowaniem leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza prowadzącego. Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalne i wskazuje na skuteczne działanie leku. Należy przebywać w okolicy toalety do czasu ustąpienia działania leku. Należy ściśle przestrzegać zaleceń i przyjmować tyle wody lub czystych płynów, ile potrzeba, aby nie ulec odwodnieniu.

Lek Eziclen nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności tego leku w tej grupie pacjentów.

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, należy przyjmować je na jedną do trzech godzin przed przyjęciem leku Eziclen lub przynajmniej jedną godzinę po zakończeniu procesu oczyszczania. Dzieje się tak dlatego, że biegunka wywołana przez lek Eziclen może wypłukać leki z organizmu, co sprawi, że mogą nie zadziałać w oczekiwany sposób. Należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku:

 • leków, które mogą wpływać na ilość płynów lub stężenie soli we krwi (takie jak leki moczopędne, blokery kanału wapniowego lub sole litu) bądź leki wpływające na rytm pracy serca. 
 • leków doustnych przyjmowanych regularnie, na przykład, doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, lewotyroksyna (hormon stosowany w leczeniu obniżonej czynności tarczycy) lub digoksyna (stosowana w chorobach serca), ponieważ lek Eziclen może opóźniać lub całkowicie hamować wchłanianie tych leków, powodując zmniejszenie lub brak ich działania

W ciąży lub w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W okresie karmienia piersią nie należy karmić dziecka w ciągu 48 godzin od przyjęcia drugiej dawki leku Eziclen.

Lek Eziclen prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę narzędzi lub maszyn.

Doustnie, ścisle według zaleceń lekarza. Uwaga! Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalnie i wskazuje na skuteczne działanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eziclen: Jeśli pacjent uważa, że przyjął zbyt dużą dawkę leku Eziclen lub nie rozcieńczył leku zgodnie z zaleceniem, bądź nie wypił wystarczającej dodatkowej ilości wody, należy poinformować 6 lekarza i spożyć wystarczającą ilość wody lub czystych płynów, aby zapobiec odwodnieniu organizmu.

Pominięcie zastosowania leku Eziclen: W przypadku pominięcia dawki, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż może to oznaczać, że lek nie zadziała w spodziewany sposób.

Substancjami czynnymi są: sodu siarczan bezwodny, magnezu siarczan siedmiowodny oraz potasu siarczan. Każda butelka o zawartości około 176 ml koncentratu zawiera 17,510 g sodu siarczanu bezwodnego, 3,276 g magnezu siarczanu siedmiowodnego oraz 3,130 g potasu siarczanu. 

Pozostałe składniki to sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sukraloza, kwas jabłkowy, woda oczyszczona oraz aromat koktajlu owocowego [mieszanina aromatów pochodzenia naturalnego i aromatów syntetycznych, glikol propylenowy (E 1520), alkohol etylowy, kwas octowy oraz kwas benzoesowy (E 210)].

Lek Eziclen zawiera sód oraz potas. Jeśli stosowana jest dieta z kontrolowaną zawartością soli (sodu lub potasu), należy pamiętać, że każda butelka leku Eziclen zawiera 5,684 g (247,1 mmol) sodu oraz 1,405 g (35,9 mmol) potasu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz butelce po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Po pierwszym otwarciu butelki i/lub rozcieńczeniu zawartości wodą, roztwór należy natychmiast wykorzystać.

Kupujący Eziclen, konc.d/sp.roztw.doustn.,(i.row),PhP,Francja,2 but
Kupowali również