Finpros 5 mg Tabletki powlekane, 5 mg, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Finpros 5 mg Tabletki powlekane, 5 mg, 30 szt

Finpros należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5-alfa-reduktazy. Działają one poprzez zmniejszenie objętości gruczołu krokowego u mężczyzn.

28,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Finpros jest stosowany do leczenia i hamowania postępu łagodnego (nie rakowego) powiększenia gruczołu krokowego.

Inhibitorami 5-alfa-reduktazy działają poprzez zmniejszenie objętości gruczołu krokowego u mężczyzn.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Finpros i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

- obrzęk twarzy, języka lub gardła,

- problemy w połykaniu,

- pokrzywka i trudności w oddychaniu.

 

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- niezdolność do wzwodu,

- obniżenie popędu płciowego,

- zmniejszenie objętości nasienia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- wysypka,

- wrażliwość na dotyk i (lub) powiększenie sutków,

- trudności z uzyskaniem wytrysku nasienia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy i warg,

- depresja,

- zmniejszenie popędu płciowego, które może utrzymywać się po przerwaniu leczenia,

- kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca),

- zmiany w czynności wątroby widoczne w badaniach krwi,

- świąd, pokrzywka,

- ból jąder,

- zaburzenia erekcji, które mogą utrzymywać się po przerwaniu leczenia,

- bezpłodność i (lub) słaba jakość nasienia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach, takich jak guzki, ból piersi, powiększenie piersi lub wydzielina z brodawek sutkowych, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby, takiej jak rak piersi. 

Kiedy nie stosować leku Finpros:

- jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- w przypadku kobiet lub dzieci. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Finpros:

- w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

- w przypadku trudności całkowitego opróżniania pęcherza lub znacznie utrudnionego wypływu moczu, lekarz powinien dokładnie zbadać pacjenta przed zastosowaniem leku Finpros w celu wykluczenia innych przeszkód w drogach moczowych.

- w przypadku, gdy pacjent musi mieć wykonane badanie krwi zwane oznaczeniem antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (PSA), powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę o stosowaniu leku, ponieważ finasteryd może zmienić wyniki badania.

W przypadku, gdy partnerka seksualna jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na nasienie mogące zawierać niewielkie ilości leku. 

Dzieci

Nie należy stosować leku Finpros u dzieci.

Finpros a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Finpros można na ogół przyjmować z innymi lekami.

Finpros z jedzeniem i piciem

Lek Finpros można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Finpros przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn. W przypadku, gdy partnerka seksualna jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na nasienie mogące zawierać niewielkie ilości leku. Kobiety w ciąży lub mogące zajść w ciążę, nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek leku Finpros. Wchłonięcie finasterydu przez skórę lub doustne zażycie przez kobietę w ciąży noszącą płód płci męskiej może spowodować urodzenie dziecka z wadami narządów płciowych. Tabletki są powlekane, co zapobiega kontaktowi z finasterydem zawartym w tabletkach, które nie zostały przełamane lub pokruszone.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dowodów wskazujących na wpływ leku Finpros na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, nie należy jej przełamywać ani kruszyć.

Chociaż poprawę często zauważa się po krótkim czasie, konieczna może być kontynuacja leczenia przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Nie należy zmieniać dawki ani kończyć leczenia bez porozumienia się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Finpros

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finpros                                                                                        

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala lub centrum zatruć w celu uzyskania porady.

 

Co zawiera lek Finpros                                                                                                                                                                                     

- Substancją czynną jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.                 - Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydzianą, makrogologlicerydów lauryniany, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian w rdzeniu tabletki; otoczka tabletki zawiera hypromelozę 6cps, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171) i indygokarminę (E 132), lak glinowy. 

Finpros zawiera laktozę W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Jak przechowywać lek                                                                                                                                                          

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

Jak wygląda lek Finpros i co zawiera opakowanie                                                                                                  

Tabletki powlekane leku Finpros są niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe, z oznakowaniem "F5", o średnicy 7 mm. Opakowanie: 30 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

 

Kupujący Finpros 5 mg, 5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również