Zdjęcie produktu Flegamina o smaku truskawkowym

Flegamina o smaku truskawkowym (2 mg / 5 ml), syrop, 200 ml

Syrop FLEGAMINA o smaku truskawkowym zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. 

18,69

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Syropy

Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. 

Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpićreakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne jak: reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce  należy poinformować o nich lekarza.

Nie należy stosować leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomoczniczych leku.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka.
Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia
odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może on nasilać jej objawy.  
Należy również zachować ostrożność u pacjentów, w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.


Stosowanie leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym z jedzeniem i piciem:
Lek należy stosować po posiłku.


Ciąża:  
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.  

Ważne informacje o niektórych składnikach leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera glukozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.  
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach
oddechowych.  
Lek może nasilać działanie drażniące na błonęśluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.  Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania doustnego. Zwykle lek stosuje się następująco:

Wiek

Dawka syropu FLEGAMINA o smaku truskawkowym

 

Dawka bromoheksyny

Dzieci od 6. miesiąca życia do 12. miesiąca życia

 

2,5 ml (½ łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę

 

1 mg 2 do 3 razy na dobę

 

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat

5 ml (1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę

 

2 mg 2 razy na dobę

 

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę

 

4 mg 2 razy na dobę

 

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę

 

4 mg 3 razy na dobę

 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

 

20 ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę

 

8 mg 3 razy na dobę

 

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.
Syrop FLEGAMINA o smaku truskawkowym nie zawiera alkoholu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

W przypadku zażycia większej dawki leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym niż zalecana:
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywowany.
Jeśli będzie konieczne, lekarz zalecy wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
Lek należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy
zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodorku
oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę, metylu parahydroksybenzoesan,
aromat truskawkowy, koszenilę w postaci 7,5% roztworu barwnika, wodę oczyszczoną.

Przechowywanie leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Okres ważności po pierwszym użyciu: 28 dni.
Nie należy stosować leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Flegamina Junior o sm.trusk(Flegam.trusk),2mg/5ml,syr.,200ml
Kupowali również