Floxal 0,3% (3 mg/ml),krople do oczu(i.rów),LGO,Rum, 5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Floxal 0,3% (3 mg/ml),krople do oczu(i.rów),LGO,Rum, 5 ml

13,65

Kupujący Floxal, 0,3% (3 mg/ml),krople do oczu(i.rów),LGO,Rum, 5 ml
Kupowali również