Fluanxol 3 mg, tabletki powlekane, 50 szt., pojemnik


Zdjęcie podglądowe recepty

Fluanxol 3 mg, tabletki powlekane, 50 szt., pojemnik

38,90

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

  • Depresja z towarzyszącym lękiem, zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem i brakiem inicjatywy.
  • Przewlekłe nerwice z lękiem, depresją i zmniejszeniem aktywności.
  • Schizofrenia i inne psychozy, szczególnie z objawami takimi jak: omamy, urojenia, zaburzenia myślenia oraz z objawami towarzyszącymi: apatią, depresją, wycofywaniem się i brakiem energii.

Przeciwdepresyjne, przeciwlękowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezsenność, ból i zawroty głowy, drżenie mięśniowe, drażliwość, uczucie senności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, zaparcia, niestrawność, nudności, sztywność mięśniowa, zaburzenia koncentracji, kołatanie serca, zmniejszenie libido, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie moczu, świąd, zapalenie skóry, nadmierne uspokojenie, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok.

Podczas podawania zwykle stosowanych dawek Fluanxol nie wywiera wpływu na uspakajającego. Jednakże u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe należy wziąć po uwagę możliwość wystąpienia zaburzeń koncentracji. Dlatego zwłaszcza początkowo zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn aż do czasu ustalenia indywidualnej reakcji na lek.

  • Gdy masz nadwrażliwość na pochodne tioksantenu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia funkcji  wątroby, porfirię, choroby układu krążenia, guz chromochłonny nadnerczy, chorobę Parkinsona, nieprawidłowy obraz krwi, skłonność do drgawek, cukrzycę.
  • Gdy przyjmujesz barbiturany, preparaty litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lewodopę, metoklopramid, piperazynę. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
  • Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

  • Uwaga! W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.
  • Nie zaleca się podawania leku dzieciom. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.
  • Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
  • Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg flupentyksolu (Flupentixolum) w postaci 3,504 mg flupentyksolu dichlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 30,6 mg laktozy jednowodnej i barwnik żółcień pomarańczowa (E110), lak aluminiowy.

Kupujący Fluanxol, 3 mg, tabl.powl., 50 szt,pojemnik
Kupowali również