Fluconazole Polfarmex 200 mg, tabletki,14 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Fluconazole Polfarmex 200 mg, tabletki,14 szt.

82,05

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Profilaktyka zakażeń grzybiczych. Kandydoza pochwy, jamy ustnej i przełyku, otrzewnej, dróg moczowych. Grzybice układowe.

Przeciwgrzybicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, wzdęcia, bóle brzucha, biegunka. Bóle i zawroty głowy. Wysypka skórna. Zaburzenia czynności wątroby, żółtaczkę.

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zaburzenia rytmu serca.

Gdy jednocześnie przyjmujesz cizaprid (Gasprid), astemizol, leki nasenne i uspokajające (np. Lorafen, Oxazepam, Estazolam), leki przeciwzakrzepowe (m.in. Acenocoumarol, Syncumar), doustne leki przeciwcukrzycowe (tolbutamid), leki przeciwdrgawkowe (fenytoina), teofilinę (Euphyllin, Theophyllinum), cyklosporynę, ryfampicynę, terfenadynę, hydrochlorotchiazyd, zidowudynę, rifabutynę, doustne leki antykoncepcyjne. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet, tych dostępnych bez recepty.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.

Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Każda tabletka zawiera 200 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka 200 mg zawiera 160 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Fluconazole Polfarmex,200 mg, tabl.,14 szt,blist.
Kupowali również