Fluconazolum Aflofarm 50 mg, kapsułki twarde, 14 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Fluconazolum Aflofarm 50 mg, kapsułki twarde, 14 szt.

17,36

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Fluconazolum Aflofarm jest wskazany w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Fluconazolum Aflofarm jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
 • kokcydioidomikoza
 • inwazyjne kandydozy
 • drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych
 • przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające
 • drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
 • drożdżakowego zapalenia żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
 • grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego
 • grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

 

Fluconazolum Aflofarm jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu następującym zakażeniom:

 • nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów
 • nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów
 • nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku)
 • zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.

 

Fluconazolum Aflofarm stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością.

Fluconazolum Aflofarm można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów.

Przeciwgrzybicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>1/10) są ból głowy, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie we krwi aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej i fosfatazy alkalicznej oraz wysypka.

Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Flukonazolu w dużych dawkach, zwłaszcza długotrwale, nie należy stosować w okresie ciąży, z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu.

Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu dużej dawki.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda kapsułka twarda zawiera 50 mg flukonazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera 50,56 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Fluconazolum Aflofarm, 50 mg,kaps.twarde, 14 szt
Kupowali również