Zdjęcie produktu Fluimucil Forte

Fluimucil Forte Tabletki musujące, 600 mg, 10 szt

Acetylocysteina, substancja czynna leku Fluimucil Forte, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo–ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.

10,49

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Do rozpuszczenia
BESTSELLERY

Lek Fluimucil Forte stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związane go z przeziębieniem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Acetylocysteina, substancja czynna leku Fluimucil Forte, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo–ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.
Lek Fluimucil Forte stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.
 
Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
rozrzedza zalegającą wydzielinę
ułatwia odkrztuszanie

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Fluimucil Forte:
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
- nadwrażliwość,
- ból głowy,
- szum w uszach,
- tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
- wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności,
- pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, który najczęściej dotyczy: twarzy, gardła, krtani, narządów płciowych, jelit), świąd,gorączka,
- obniżenie ciśnienia krwi.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- skurcz oskrzeli, duszność,
- niestrawność.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
- ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna),
- krwotok.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- obrzęk twarzy.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy  powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Fluimucil Forte
- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w stanie astmatycznym;
- jeśli pacjent ma fenyloketonurię;
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Fluimucil Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
- W razie upłynnienia dużych ilości wydzieliny, zwłaszcza u małych dzieci i bardzo ciężko chorych unieruchomionych pacjentów, należy umożliwić jej odsysanie.
- Zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli lek jest stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są inne leki o znanym działaniu podrażniającym błonę śluzową żołądka.
- Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.
- Lek Fluimucil Forte zawiera 156,9 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek Fluimucil Forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie należy stosować leku Fluimucil Forte jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż może  dojść do zalegania wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego.
Węgiel aktywny może osłabiać działanie leku Fluimucil Forte.
Jeśli konieczne jest jednoczesne przyjmowanie innych leków, w tym antybiotyków, zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między podaniem tych leków a podaniem leku Fluimucil Forte.
Przyjmowanie leku Fluimucil Forte z nitrogliceryną (lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca) powoduje znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. Możliwe jest wystąpienie bólu głowy.
Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Fluimucil Forte.
Fluimucil Forte może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (oznaczenie salicylanów metodą kolorymetryczną i oznaczenie ketonów w moczu).
Zaleca się nie mieszać innych leków z roztworem Fluimucil Forte.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W okresie ciąży i karmienia piersią lek Fluimucil Forte może być podawany tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych i pod ścisłą kontrolą lekarza.
Brak danych dotyczących przenikanialeku Fluimucil Forte do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować leku Fluimucil Forte dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Fluimucil Forte:
Dorośli: 1 tabletka musująca produktu Fluimucil Forte (600 mg) raz na dobę.
Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Ze względu na ilość substancji czynnej leku Fluimucil Forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpuścić tabletkę w połowie szklanki letniej wody.
Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia.
Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.
W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
Leczenie stanów ostrych nie powinno trwać dłużej niż 5 dni; w stanach przewlekłych leczenie może być kontynuowane przez okres 3 do 6 miesięcy pod kontrolą lekarską.
UWAGA:
Ostatnia dawka leku Fluimucil Forte powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Fluimucil Fortejest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fluimucil Forte
Podczas stosowania doustnego leku nie obserwowano szczególnych objawów przedawkowania.
Objawy:
Przedawkowanie może prowadzić do objawów żołądkowo - jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.
Leczenie:
Nie jest znane żadne antidotum, specyficzne dla acetylocysteiny. Stosuje się leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Fluimucil Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Fluimucil Forte
Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna tabletka musująca zawiera 600mg acetylocysteiny.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, aspartam, aromat cytrynowy.

Lek Fluimucil Fortezawiera aspartam. 1 tabletkaleku Fluimucil Fortezawiera 20mg aspartamu (źródło fenyloalaniny). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
Lek Fluimucil Forte zawiera sód. 1 tabletka leku Fluimucil Forte zawiera 156,9 mg sodu, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jak przechowywać lek Fluimucil Forte
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
UWAGA:
Możliwa obecność zapachu siarki jest typowa dla zawartej w leku substancji czynnej.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Fluimucil Forte i co zawiera opakowanie
Lek u Fluimucil Forteto białe, okrągłe tabletki o cytrynowym zapachu oraz możliwym zapach u siarki, który jest typowy dla zawartej w leku substancji czynnej.
Dostępne opakowania: 10 tabletek musujących, w 5 blistrach po 2 tabletki, w tekturowym pudełku.

Kupujący Fluimucil Forte, 600 mg, tabl.musuj., 10 szt
Kupowali również