Formoterol Easyhaler 12 mcg/d, proszek do inhalacji, 120 doz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Formoterol Easyhaler 12 mcg/d, proszek do inhalacji, 120 doz

115,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

  • Razem z wziewnymi kortykosteroidami w celu leczenia i zapobiegania objawom astmy.
  • W celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Często: drżenie, kołatanie serca, ból głowy.
  • Niezbyt często: skurcze mięśni, ból mięśni, szybkie bicie serca, bezsenność, nerwowość, niepokój.
  • Rzadko: nieregularna lub nierówna praca serca, skurcze dodatkowe, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, podrażnienie jamy ustnej lub gardła, świszczący oddech, duszność, reakcje alergiczne, nudności.
  • Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, ból lub ucisk w klatce piersiowej, choroby serca, zmiany ciśnienia krwi, zawroty głowy.

 

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może zostać zaburzona.

Gdy masz uczulenei na formoterol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia serca, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, małe stężenie potasu we krwi, nadczynność tarczycy, guz chroochłonny nadnerczy.

Gdy stosujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Należy poinformować lekarza, zwłaszcza w przypadku przyjmowania leków, takich jak: inhibitory monoaminooksydazy (MAO), np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji (nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy w ciągu ostatnich 14 dni), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina lub imipramina), leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. selegilina i lewodopa), leki stosowane w leczeniu chorób serca, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (w postaci tabletek i kropli do oczu), leki moczopędne, erytomycynę, kortykosteroidy w postaci tabletek, leki stosowane w zaburzenia układu oddechowego (np. teofilina lub aminofilina), leki stosowane w leczeniu alergii, leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych  lub ciężkich nudności i wymiotów (takie jak fenotiazyny, leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wziewnie, według zaleceń lekarza.

Jedna odmierzona dawka zawiera 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

W przypadku inhalatora Easyhaler dawka dostarczana (z urządzenia dawkującego) zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co dawka odmierzona (z zasobnika).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna, około 8 mg na dawkę.

Kupujący Formoterol Easyhaler, 12 mcg/d,prosz.d/inhal,120doz,inh+ochr
Kupowali również