Fortrans Prosz.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),Delf,Bułg, 4 sasz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Fortrans Prosz.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),Delf,Bułg, 4 sasz

48,96

Kupujący Fortrans, prosz.d/sp.roztw.doustn.,(i.rów),Delf,Bułg, 4 sasz
Kupowali również