Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, (i.rów), InPh, Bułg, 4 saszetki


Zdjęcie podglądowe recepty

Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, (i.rów), InPh, Bułg, 4 saszetki

49,92

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Przygotowanie okrężnicy dorosłych i starszych pacjentów przed badaniem radiologicznym, endoskopowym, zabiegiem chirurgicznym.

Saszetka Fortrans zawiera proszek składający się z makrogolu i soli, które są odpowiedzialne za działanie przeczyszczające tego leku (lek ten jest osmotycznym lekiem przeczyszczającym).

Stosowanie tego leku może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych - nie wystąpią one jednak u wszystkich pacjentów.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na lek (np. obrzęk skóry, wysypka skórna), ciężka reakcja alergiczna (obrzęk twarzy, gardła, trudności w oddychaniu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W tabeli poniższej zebrano skutki uboczne leku Fortrans.

Bardzo często nudności, mdłości, wzdęcie brzucha, ból brzucha
Często wymioty

Lek ten nie powinien być stosowany u osób uczulonych na makrogole, sole lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosuje się u ciężko odwodnionych pacjentów, z ciężką niewydolnością serca (np. zastoinową niewydolnością serca) lub u pacjentów w innym ciężkim stanie ogólny. Niektóre choroby/dolegliwości jelit lub żołądka mogą stanowić przeciwwskazanie, obejmują one: zapalenie okrężnicy, toksyczne zapalenie okrężnicy, zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba jelita, której towarzyszy kruchość błon śluzowych, niedrożność przewodu pokarmowego lub w przypadku jej podejrzenia, perforacja ścian przewodu pokarmowego lub w przypadku jej zwiększonego ryzyka, niedrożność jelit, zaburzenia opróżniana żołądka.

Stosowanie tego leku może wiązać się z wystąpieniem reakcji alergicznych na makrogol - jedna z substancji czynnych tego leku.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej lekarz może zlecić badania przed i po zastosowaniu tego leku.

Przed zastosowaniem tego leku należy powiadomić lekarza jeśli u pacjenta występują choroby jak: choroba serca, niewydolność serca, choroba nerek, zaburzenia przełykania, ryzyko aspiracji czy w przypadku zaburzeń neurologicznych. Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania diuretyków lub gdy pacjent jest obłożnie chory.

Lek ten zawiera sacharynę sodową.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas stosowania leku Fortrans może pojawić się biegunka, która może zaburzać wchłanianie innych leków stosowanych doustnie.

Lek ten jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Fortrans należy stosować wg zaleceń lekarza.

Lek ten stosuje się u osób dorosłych.

Sposób przygotowania: zawartość 1 saszetki rozpuszcza się w 1 litrze wody.

Fortrans lek stosuje się w pojedynczej dawce (3-4 litry wieczorem poprzedzającym badanie/zabieg) lub w 2óch dawkach (2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie i 1-2 litry rano w dniu badania/zabiegu). Ilość zalecanych litrów zależna jest od masy ciała pacjenta.

Ostatnią dawkę leku Fortrans przyjmuje się 3-4 godziny przed zabiegiem/badaniem.

  • Makrogol 4000 *………………………………… 64,000 g
  • Sodu siarczan bezwodny ………………………. 5,700 g
  • Sodu wodorowęglan …………………………….. 1,680 g
  • Sodu chlorek ………………………………… 1,460 g
  • Potasu chlorek ……………………………… 0,750 g

 

W jednej saszetce 73,690 g

* PEG 4000 = glikol polietylenowy 4000

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda saszetka zawiera 2,890 g sodu.

Kupujący Fortrans, prosz.d/sp.roztw.doustn.,(i.row),InPh,Bulg, 4 sasz
Kupowali również