Fostex Nexthaler (100mcg+6mcg)/dawkę,prosz.d/inh.,2 inhalat.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Fostex Nexthaler (100mcg+6mcg)/dawkę,prosz.d/inh.,2 inhalat.

380,84

Kupujący Fostex Nexthaler,(100mcg+6mcg)/dawkę,prosz.d/inh.,2 inhalat.
Kupowali również