Frimig 100 mg Tabletki powlekane, 100 mg, 6 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Frimig 100 mg Tabletki powlekane, 100 mg, 6 sztuk

Frimig 100 mg to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez aury. Za skuteczność działania preparatu Frimig 100 mg odpowiada substancja czynna, którą jest w tym przypadku sumatryptan, agonista receptora 5HT1. Sumatryptan zmniejsza rozszerzenie naczyń krwionośnych w głowie, które jest obecnie uznawane za główną przyczynę objawów migreny, do których należy ból głowy i towarzyszące mu niekiedy mdłości lub wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki. Lek Frimig 100 mg jest dedykowany osobom dorosłym pomiędzy 18. a 65. rokiem życia.

45,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Wskazaniem do stosowania leku Frimig 100 mg jest doraźne leczenie napadów migreny z aurą lub bez aury. Przyjmowanie leku Frimig 100 mg jest więc wskazane w celu łagodzenia objawów napadów migrenowych w postaci bólu głowy oraz symptomów towarzyszących, takich jak mdłości lub wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki. Lek Frimig 100 mg jest przeznaczony dla osób dorosłych do 65. roku życia.
Przeciwmigrenowe działanie leku Frimig 100 mg opiera się na substancji czynnej o nazwie sumatryptan. Składnik ten należy do grupy leków nazywanych tryptanami. Wykazano, że sumatryptan jest swoistym i selektywnym agonistą receptora 5- hydroksytryptaminy1 - 5HT1D, nie wpływającym na inne podtypy receptorów 5- hydroksytryptaminy - 5HT2-5HT7. Naczyniowe receptory 5HT1D wykryto głównie w naczyniach czaszkowych, pośredniczą one w zwężaniu naczyń. U zwierząt sumatryptan powoduje wybiórczo zwężenie naczyń w obszarze ukrwienia tętnicy szyjnej, lecz nie wpływa na przepływ mózgowy. Tętnica szyjna zaopatruje w krew tkanki zewnątrz- i wewnątrzczaszkowe, takie jak opony mózgowe. Rozszerzenie i (lub) powstawanie obrzęków tych naczyń uważane jest za przyczynę powstawania migreny u ludzi. Ponadto, dane z badań na zwierzętach wskazują, że sumatryptan hamuje czynność nerwu trójdzielnego. Obydwa rodzaje działania sumatryptanu (zwężenie naczyń czaszkowych i hamowanie czynności nerwu trójdzielnego) przyczyniają się do hamowania migreny u ludzi. Sumatryptan jest skuteczny w leczeniu napadów migrenowych, które występują podczas miesiączki u kobiet, np. migreny bez aury w okresie od 3 dni poprzedzających miesiączkę do 5 dni po rozpoczęciu miesiączki. Sumatryptan należy przyjmować tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny. Jak każdy lek, Frimig 100 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. Mogą wystąpić reakcje alergiczne o nieznanej częstości: • reakcje alergiczne skóry: wysypki skórne, na przykład w postaci czerwonych plamek lub bąbli pokrzywkowych (grudki na skórze), • anafilaksja (ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk powiek, twarzy lub warg i nagle pojawiający się świszczący oddech, nierówne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej lub zapaść). W przypadku pojawienia się jakichkolwiek reakcji alergicznych należy przerwać przyjmowanie leku Frimig. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Inne możliwe działania niepożądane: • często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): dzwonienie w uszach, zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia; przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (występujące wkrótce po podaniu leku), nagłe zaczerwienienie; trudności w oddychaniu; nudności lub wymioty; uczucie ciężkości, ból mięśni; ból, uczucie gorąca lub zimna, zaciskania lub ucisku. Objawy te są zwykle przemijające (przejściowe) i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła. Uczucie osłabienia, zmęczenie, • bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): niewielkie zaburzenia badań czynnościowych wątroby obserwowano w pojedynczych przypadkach, • częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): lęk; napady drgawkowe (padaczkowe), ruchy mimowolne, drżenia, oczopląs; zaburzenia widzenia takie jak: zlewanie się obrazów, ograniczone widzenie, utrata wzroku (mogą one być również skutkiem samego napadu migreny); zaburzenia serca, w przypadku których serce może bić szybciej, wolniej lub zmienić rytm, ból w klatce piersiowej (dławica) lub zawał mięśnia sercowego; niskie ciśnienie tętnicze, objaw Raynauda (stan polegający na blednięciu i drętwieniu palców rąk i stóp); zapalenie jelita grubego (do objawów należą ból w dolnej lewej części brzucha i krwawa biegunka), biegunka; zwiększona potliwość; sztywność karku, ból stawów.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Frimig 100 mg jest stwierdzone uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Frimig 100 mg: • jeśli u pacjenta występują choroby serca takie jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica), lub jeżeli pacjent przebył zawał serca; • jeśli u pacjenta występują dolegliwości związane z krążeniem w nogach, które powodują ból podczas chodzenia podobny do skurczy (choroba naczyń obwodowych); • jeśli pacjent przebył udar lub mini-udar [zwany również napadowym przemijającym niedokrwieniem mózgu; • jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze. Pacjent z łagodnym nadciśnieniem tętniczym odpowiednio leczonym może stosować sumatryptan; • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby; • jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwmigrenowe, w tym zawierające ergotaminę lub leki działające podobnie takie jak maleinian metyzergidu lub inne tryptany albo leki zwane agonistami receptora 5HT1 (takie jak naratryptan lub zolmitryptan); • jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne: leki należące do grupy zwanej inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) lub przyjmował MAOI w trakcie ostatnich 2 tygodni; selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) w tym: cytalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę lub sertralinęl inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) w tym: wenlafaksynę i duloksetynę; • u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Przed przepisaniem pacjentowi leku Frimig 100 mg lekarz ustali, czy występujący u pacjenta ból głowy jest spowodowany migreną, a nie inną chorobą. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również wszelkich preparatów ziołowych, suplementów diety takich jak witaminy, żelazo lub wapń oraz leków, które zostały zakupione bez recepty. Niektórych leków nie wolno stosować z lekiem Frimig a inne mogą powodować działania niepożądane, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Frimig. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę powinna poinformować o tym lekarza przed przyjęciem leku Frimig. Doświadczenia związane z bezpieczeństwem stosowania leku Frimig w czasie ciąży są ograniczone. Jak dotąd dostępne dane nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Należy przedyskutować z lekarzem, czy pacjentka może stosować lek Frimig w trakcie ciąży. Nie należy karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Frimig. Mleko odciągnięte w tym czasie należy wyrzucić, nie należy nim karmić dziecka. Lek Frimig 100 mg zawiera laktozę. Lek Frimig nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Lek Frimig 100 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym.
Lek Frimig należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki te najlepiej przyjąć jak tylko, gdy pacjent poczuje, że wkrótce nastąpi napad migreny, chociaż można je również przyjąć w każdym czasie w trakcie napadu migrenowego. Nie stosować leku Frimig w celu zapobiegania napadu migrenowego – lek należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów migreny. Zazwyczaj zalecana dawka u osób dorosłych to jedna tabletka 50 mg, połknięta w całości po popiciu wodą. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg - należy przestrzegać zaleceń lekarza. W przypadku wystąpienia nawrotu objawów pacjent może przyjąć kolejną tabletkę leku Frimig tylko wtedy, jeśli minęło przynajmniej 2 godziny od przyjęcia poprzedniej tabletki. Nie wolno przyjmować więcej niż 300 mg łącznie w ciągu doby. W przypadku braku poprawy po przyjęciu jednej tabletki nie wolno przyjmować drugiej tabletki lub jakichkolwiek innych leków zawierających sumatryptan podczas tego samego napadu. W przypadku braku poprawy po przyjęciu jednej tabletki pacjent może przyjąć inne leki przeciwbólowe takie jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Frimig można ponownie zastosować podczas następnego napadu. Jeśli Frimig nie przyniesie ulgi, należy poprosić lekarza o poradę. Objawy migreny lub stosowany lek mogą powodować senność. Jeśli objaw ten wystąpi u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Substancją czynną leku Frimig 100 mg jest sumatryptan 100 mg w postaci bursztynianu sumatryptanu. Pozostałe składniki leku to: • w rdzeniu tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu; • w otoczce: laktoza jednowodna, mannitol, dwutlenek tytanu (E 171), triacetyna, talk.

Kupujący Frimig, 100 mg, tabl.powl., 6 szt,bl(1x6)
Kupowali również